turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Nedir ?

Sürdürülebilirlik, mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları kullanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeten bir yaklaşımı ifade eder. Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri bir arada ele alarak dengeli bir gelişme sağlamayı hedefler.

Ekonomik sürdürülebilirlik, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını ve ekonomik faaliyetlerin gelecekte de sürdürülebilir olmasını sağlar. Bu, sürdürülebilir ekonomik büyüme, gelir eşitsizliğinin azaltılması, istihdamın sağlanması gibi konuları kapsar.

Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevresel kirliliğin azaltılması ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunların ele alınması anlamına gelir. Bu yaklaşım, doğal kaynakları etkili bir şekilde kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi ve atıkların azaltılmasını içerir.

Sosyal sürdürülebilirlik, insanların sağlığı, refahı, eğitimi, adaleti ve toplumsal dengeyi korumayı amaçlar. Sosyal sürdürülebilirlik, eşitlik, adalet, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konuları kapsar. Ayrıca toplumun katılımı, yerel kültürlerin korunması ve toplumun genel refahını artırmaya yönelik çabalar da sosyal sürdürülebilirliğin bir parçasıdır.

Sürdürülebililik, ekonomik gelişmenin, çevresel korumanın ve sosyal adaletin dengeli bir şekilde bir araya getirilmesini hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu şekilde, bugünkü nesillerin ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerin de aynı olanaklara sahip olması sağlanır.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Nedir ?


Sürdürülebilirlik yönetim sistemi, bir organizasyonun sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemek, uygulamak, izlemek ve raporlamak için kullanılan yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Bu sistem, organizasyonların sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerini planlamalarına, uygulamalarına, kontrol etmelerine ve sürekli iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olur.

Bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Politika ve Hedeflerin Belirlenmesi: Organizasyon, sürdürülebilirlikle ilgili politika ve hedeflerini belirler. Bu politika ve hedefler, organizasyonun taahhütlerini, değerlerini ve sürdürülebilirlikle ilgili önceliklerini yansıtmalıdır.

 2. Performans Değerlendirmesi: Organizasyon, sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve değerlendirmek için uygun göstergeler ve metrikler kullanır. Bu değerlendirme, organizasyonun sürdürülebilirlik hedeflerine ne kadar yaklaştığını ve iyileştirme alanlarını belirlemeyi sağlar.

 3. Planlama ve Uygulama: Organizasyon, sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek için stratejiler ve eylem planları geliştirir. Bu planlar, enerji ve kaynak verimliliği, atık yönetimi, çevresel etkilerin azaltılması, sosyal sorumluluk projeleri gibi konuları içerebilir. Planlar uygulanırken, organizasyon içindeki ilgili paydaşların katılımı ve işbirliği teşvik edilir.

 4. İzleme ve Değerlendirme: Organizasyon, sürdürülebilirlik performansını izler ve değerlendirir. Bu, toplanan verilerin analiz edilmesini, hedeflerin gerçekleştirilmesinin takip edilmesini ve uyumun sağlanmasını içerir. Bu aşamada, organizasyonun sürdürülebilirlik performansını ilgili paydaşlarla paylaşması da önemlidir.

 5. Raporlama ve İletişim: Organizasyon, sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri ilgili paydaşlara ve halka açık bir şekilde raporlar. Bu, sürdürülebilirlik raporları, finansal raporlar, web siteleri, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.


  Sürdürülebilirlik Yönetim sistemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve hizmet almak için uzman danışman kadromuz ile lütfen iletişime geçin


  +90 542 313 29 83

  +90 541 313 29 83


Sürdürülebilirlik Danışmanlığı
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin