turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetleri, işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için sunulan çeşitli hizmetlerden oluşur. İSG hizmetleri, işverenlere yasal gerekliliklere uyum sağlama, işçi sağlığı ve güvenliği risklerini yönetme ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. İSG hizmetleri şunları içerebilir:

  1. Risk Değerlendirmesi: İşyerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi. Bu değerlendirme, işyerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal riskleri tanımlamayı içerir.

  2. İş Güvenliği Eğitimi: İşverenlerin ve çalışanların iş güvenliği konularında bilinçlenmesi için eğitimlerin verilmesi. Bu eğitimler, işçilerin güvenli çalışma yöntemlerini öğrenmelerini, tehlikeleri tanımalarını ve koruyucu önlemleri almayı içerir.

  3. İSG Yönetim Sistemi: İSG politika ve prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması. İSG yönetim sistemi, işyerinde riskleri yönetmek, sürekli iyileştirme yapmak ve yasal gerekliliklere uyum sağlamak için bir çerçeve sunar.

  4. İş Sağlığı Hizmetleri: İşyerinde çalışanların sağlığını korumak için sağlık taramalarının yapılması ve sağlık sorunlarının tespit edilmesi. Bu hizmetler, rutin sağlık kontrolleri, işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri, işyeri toksikolojisi gibi alanları kapsar.

  5. İş Hijyeni Hizmetleri: İşyerindeki potansiyel zararlı etkilere karşı önlem almak için çevresel faktörlerin ölçülmesi ve kontrol altına alınması. İş hijyeni hizmetleri, hava kalitesi ölçümleri, gürültü izleme, kimyasal maruziyet kontrolü gibi faaliyetleri içerir.

  6. Acil Durum Planlama: İşyerinde acil durumlar için planların hazırlanması ve tatbikatların düzenlenmesi. Bu, yangın planları, tahliye prosedürleri, ilk yardım eğitimleri gibi önlemleri içerir.

  İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri, işverenlerin çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için yasal gerekliliklere uyum sağlamalarına yardımcı olur.

  İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip profesyonel kadromuz ile Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş yerlerine A, B ya da C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ile İş Güvenliği Hizmeti vermekteyiz.

 • İş Yeri Hekimi Hizmeti

(İşyeri Hekimliği belgesine sahip profesyonel kadromuz ile Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş yerlerine İş Sağlığı Hizmeti vermekteyiz.

 • Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

(İşyeri hemşireliği belgesine sahip profesyonel kadromuz ile sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, tedbirlerin uygulanması işlerini yürütmek üzere Diğer Sağlık Personeli hizmeti vermekteyiz.)

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin