turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline

Periyodik Sağlık Taraması

Periyodik sağlık taraması, çalışanların düzenli aralıklarla sağlık durumlarını kontrol etmek ve olası sağlık sorunlarını erken tespit etmek amacıyla yapılan sağlık muayeneleridir. Bu taramalar, işverenler tarafından çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunluğunu değerlendirmek için uygulanır.

Periyodik sağlık taramaları genellikle şu unsurları içerir:

  1. Sağlık Anamnezi: Çalışanın sağlık geçmişi, önceki sağlık sorunları, operasyonlar, ilaç kullanımı ve diğer önemli bilgilerin toplanması. Bu bilgiler, çalışanın geçmişteki ve mevcut sağlık durumunu anlamak için önemlidir.

  2. Fiziksel Muayene: Çalışanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesi, vital bulguların ölçülmesi (kan basıncı, nabız, solunum hızı vb.), deri muayenesi, kas ve eklem muayeneleri gibi fiziksel değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi.

  3. Laboratuvar Testleri: Periyodik sağlık taramaları kapsamında bazı laboratuvar testleri istenebilir. Bu testler, genellikle kan, idrar veya solunum yolu örneklerinin analizini içerebilir. Örneğin, kan testleri, idrar analizi, kolesterol ölçümü, diyabet taraması gibi testler yapılabilir.

  4. İşyerine Özgü Değerlendirmeler: İşyerinde maruz kalınan risk faktörlerine bağlı olarak ek testler veya değerlendirmeler yapılabilir. Örneğin, gürültüye maruz kalma durumunda işitme testi, kimyasal maddelere maruz kalma durumunda solunum fonksiyon testi gibi işyerine özgü taramalar gerçekleştirilebilir.

Periyodik sağlık taramaları, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunluğunu değerlendirmek, mesleki hastalıkları ve sağlık sorunlarını erken tespit etmek, çalışanların sağlığını korumak ve işyerindeki riskleri yönetmek için önemlidir. Bu taramalar, işverenlerin çalışanların sağlık durumunu izlemesine ve gerekli önlemleri almasına yardımcı olur. Ayrıca, çalışanların sağlık sorunlarının erken tespiti sayesinde tedavi süreçlerine başlanarak iyileşme şansı artırılır.

Periyodik Sağlık Taraması
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin