turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline

SEDEX Nedir?

Sedex 150’den fazla ülkede 50.000’den fazla üye tarafından kullanılan tedarik zincirlerinde sorumlu kaynak verilerini paylaşmak için dünyanın en büyük işbirliği platformlarından biridir. Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı ( SEDEX), işletme ve organizasyonlara Tedarik Zincirleri içindeki işçi uygulamalarına dair verileri yönetmelerini sağlayan web tabanlı bir sistemdir. İngiltere’deki sivil toplum örgütleri, ticaret birlikleri ve üye firmalar tarafından oluşturulmuş bir sosyal uygunluk girişimidir.

En büyük amacı İngiltere pazarı için üretim yapan tüm çalışanların çalışma şartlarının Uluslararası Çalışma Standartları’na uygun olmasını sağlamaktır. Sedex denetimleri SMETA metodolojisi ile 3. Taraf onaylı denetim firmaları tarafından yapılır.

Genelde 4 haftalık yarı haberli denetim şeklinde yapılır. Sedex Hazırlık Süreci yaklaşık 4-6 haftadır, bu süreç firmanın performansına göre değişebilir. Yapılan denetimden geçen üretici firma İngiltere’deki üye firmalar tarafından kabul edilir. Sedex ‘ e üye işletme ve tedarikçiler, kendi Smeta denetim raporlarını doğrudan SEDEX sistemi içinde diğer tüm üyelerin görebileceği şekilde yayınlama olanağından faydalanırlar. Sedex Sosyal Uygunluk denetimlerine giren firmalar da Sedex sistemine üye olarak ve geçirdikleri denetimlerin raporlarının sisteme yüklenmesi yoluyla; denetim sonuçlarını yetki verdikleri birden çok Sedex üyesi tarafından görülebilmesi sağlarlar ve böylece farklı üye firmalardan birden çok kez denetime girme ihtiyacı duymazlar. Sedex dört ana temel üzerinde durmaktadır.

Üyeler buna göre tedarik zinciri performansını artırmayı taahhüt eder. Çalışma Standartları Sağlık ve Güvenlik Çevre Ahlakı İş ahlakı Sedex doğrudan kendi denetim ve iyileştirme faaliyetlerine tedarikçileri dâhil etmekte, tedarik zincirinin orta ve üst üyelerini oluşturur.

Denetimde incelenen başlıca konular nelerdir?

Zorla Çalıştırma Çalışma Saatleri

Çocuk İşçilik

ÖrgütlenmeÖzgürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yönetim Sistemleri

Ayrımcılık

Ödemeler ve Haklar

Fason İşçilik / Tedarik Zinciri

İnsan Hakları

Tedarik Zinciri Yönetimi

Sedex denetimine nasıl hazırlanabilirim?

Sedex Denetiminizin “en iyi şekilde sonuçlanması için” öncelikle sıkı bir ön çalışma gerekmektedir. Sedex her sene denetimde yenilikler isteyebilmektedir. 2017 yılında da insan hakları ve tedarik zinciri yönetimi gibi bazı eklemeler yapmıştır. Sedex Denetimleri sonucunda, raporunuzda karşılaşacağınız her uygunsuzluk sizin için sorun teşkil edebilir.

Bu konuda TURKUAZ Ekibi, adım adım Sedex Danışmanlığı’ nda sizlerin yanında olacaktır. Sedex için Danışmanlık ve diğer hizmetlerimizin detayları için bize ulaşınız.

Sedex’in yararları nelerdir ?

Rakiplerinize karşı rekabet avantajı Verimlilik ve kalite artışına katkı Çalışan sirkülasyonunun azalması Çalışan memnuniyetinin ve güveninin artması SEDEX Denetimleri 3. taraf Bağımsız Denetim olarak gerçekleştirilmektedir.

ETI, SEDEX Platformunu ve SMETA Metodolojisini kullanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen ETI Kriterlerine ve yerel kanunlara göre değerlendirilen işletmeye detaylı bir rapor ve düzeltme planı verilir.

Geçerliliği 12 aydır. SEDEX Denetimleri İngiltere başta olmak üzere, bazı Avrupa markaları tarafından da kabul gören bir denetim türüdür. Etik denetim tekniğinde iyi uygulamaların derlendiği bir denetim usulüdür. Bir tedarikçinin, her müşteri için farklı bir denetim gerçekleştirmesi yerine, bir denetim ile birden çok müşteriye ulaşmasını sağlar. Ölçüm aracı olarak ETI kodunu ve yerel yasayı kullanmaktadır. Dünyadaki en yaygın kullanılan etik denetim formatlarından biridir.

SEDEX sisteminde 93.000 kişiyle bugüne kadar 280.000 SMETA gerçekleştirilmiştir. SEDEX DENETİMLERİ önemsedikleri Çalışma saatleri Ayrımcılık İstihdam sürekliliği İnsanca olmayan muamele, Birliklere katılım özgürlüğü SEDEX TÜRKİYE Günümüzde şirketler doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmanın yanı sıra tedarik zincirleri genelinde etik ve sosyal sorumluluğu da teşvik etmelidir. Tedarikçi Etiği Veri alışı veya kısa adıyla SEDEX üyelerin sosyal ve etik performansları hakkında müşteri ve ortaklarına detaylı bilgiler vermesine olanak sağlayan ve Global düzeyde tanınan bir Online platformdur. Amaç tedarik zincirinin tamamını daha şeffaf hale getirmektir.

SEDEX DENETİMLERİ kurumsal vatandaşlığınızı tarafsız bir biçimde ortaya koyarak firmanızı ön plana çıkarır. AUDIT Bağımsız denetim kapsamında yapılan çalışmalarımızda şirket yönetimi, şirket sahipleri ve üçüncü şahıslar (potansiyel yatırımcı ve bankalar, özel finans kuruluşları ) gibi mali tablo kullanıcılarının Stratejik karar almalarında ihtiyaç duyulan mali tablolar, tarafsız, doğru ve uluslararası kabul görmüş raporlama ilkelerine göre denetlenerek hazırlanmaktadır.

SEDEX denetimi, onaylı denetim firmaları tarafından gerçekleştirilir. Bu denetim sonucunda SEDEX belgesi verilmez, belge yerine SEDEX (ZC KOD) numarası verilir.Denetimde SEDEX standartlarına uygunluk denetlenir. Denetim, firmanın sosyal sorumluluk alanındaki başarısını ya da başarısızlığını ortaya çıkarır.

Denetim insan kaynakları uygulamaları, iş güvenliği uygulamaları ve uluslararası çalışma standartları uygulamaları üzerinden planlanır ve denetlenir. Yapılan araştırmalar bu denetimlerin firmaların karlılık oranını arttırdığını, müşteri Profilinin genişlettiğini göstermektedir. Markanın değerini, itibarını, çalışanların mutluluğunu, karlılığın artmasını, üretim verimliliğinin artmasını sağlar.

BSCI denetimleri nedir ?

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), işletmelerin tedarik zinciri boyunca sosyal sorumluluk standartlarını ve işçi haklarını güvence altına almak için oluşturulmuş bir inisiyatiftir. Amfori BSCI denetimleri, üretim süreçlerinde çalışanların haklarının korunmasını sağlamak için işletmelerin faaliyetlerini denetleyen bir değerlendirme sürecidir.

Amfori BSCI denetimleri, fabrika koşullarını, çalışma saatlerini, ücretleri, işçi sağlığı ve güvenliğini, çocuk işçi çalıştırılmasını, zorla çalıştırmayı ve diğer sosyal sorumluluk konularını değerlendirir. Bu denetimler, tedarikçilerin işçi haklarını ve sosyal sorumluluk standartlarını yerine getirmesini teşvik etmeyi amaçlar.

Amfori BSCI denetimleri, bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Denetimler genellikle işletmelerin tedarikçi fabrikalarında gerçekleştirilir ve standartlara uygunluk değerlendirmesi yapılır. Denetim sonuçları, işletmelere iyileştirme alanları ve önlemler konusunda rehberlik sağlar.

Amfori BSCI denetimleri, üretim süreçlerinde sosyal sorumluluğu teşvik etmek ve tedarik zincirindeki işçi haklarını korumak için önemli bir araçtır. Bu denetimler, işletmelere sosyal sorumluluk standartlarına uygunluğu değerlendirmede yardımcı olur ve tüketicilere de sosyal olarak sorumlu ürünleri destekleme imkanı sunar.

BSCI denetimlerinin kapsamı nedir ?

BSCI denetimlerinin kapsamı başlıca şu alanları içerebilir:

  1. Çalışma koşulları: Fabrika ortamında işçilerin çalışma saatleri, maaş ve ücretler, fazla mesai, tatil ve izin hakları, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular değerlendirilir. Ayrıca çalışma ortamı, temizlik, aydınlatma, havalandırma gibi faktörler de gözlemlenir.

  2. Çocuk işçi çalıştırma: BSCI, çocuk işçi çalıştırmayı kesinlikle yasaklar. Denetimlerde, işletmelerin çocuk işçi çalıştırmaya karşı politikalarını ve uygulamalarını kontrol eder.

  3. Zorla çalıştırma ve kölelik: BSCI denetimleri, işletmelerin zorla çalıştırma, kölelik, fiziksel veya psikolojik istismar gibi insan hakları ihlallerine karşı politikalarını ve önlemlerini inceler.

  4. Sendika ve işçi temsilcileri: BSCI, işletmelerin işçi sendikalarına ve işçi temsilcilerine özgürce katılma hakkını destekler. Denetimlerde, işletmelerin bu hakları sağlamada ne kadar başarılı olduğu değerlendirilir.

  5. Tedarik zinciri yönetimi: BSCI denetimleri, işletmelerin tedarik zinciri boyunca sosyal sorumluluk standartlarını nasıl yönettiğini ve tedarikçilerini nasıl denetlediğini inceler. İşletmelerin tedarikçi seçiminde sosyal sorumluluk kriterlerini dikkate alması beklenir.

BSCI denetimleri, işletmelerin sosyal sorumluluk alanında iyileştirme yapmalarını teşvik eder ve tedarik zincirinde işçi haklarını korumayı hedefler. Denetim sonuçları, işletmelere iyileştirme önerileri ve eylem planları sunar ve tüketicilere güvenceli ve sosyal olarak sorumlu ürünleri tercih etme imkanı sağlar.

BSCI denetimlerinde, tedarikçilerin sosyal sorumluluk performansını değerlendirmek için bir skorlama sistemi kullanılır. Bu skorlama sistemi, denetim sürecinde gözlemlenen ve değerlendirilen çeşitli kriterlere dayanır. Her kriter için belirli puanlama kriterleri belirlenir ve tedarikçi bu kriterlere göre bir puan alır.BSCI skorlama süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Kriter belirleme: BSCI, sosyal sorumluluk alanında önemli olan çeşitli kriterlerin belirlenmesi için bir çerçeve sunar. Bu kriterler, çalışma koşulları, işçi hakları, çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma gibi konuları kapsar. Her kriter için belirli standartlar ve performans beklentileri belirlenir.

Gözlem ve değerlendirme: Denetçiler, tedarikçi fabrikalarında saha çalışması yapar ve belirlenen kriterleri gözlemleyerek değerlendirme yapar. Bu süreçte, dokümantasyon incelemeleri, röportajlar, gözlem ve kayıtlar gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Puanlama: Değerlendirme sonucunda, her kriter için belirli bir puanlama sistemi kullanılır. Bu puanlama sistemi, A ile E arasında bir puan skalasına dayanır. Her kriter için belirlenen performans düzeylerine göre tedarikçiye bir puan verilir.

Toplam skor hesaplama: Her kriterin puanı, ağırlıklı olarak hesaplanarak toplam bir skor elde edilir. Kriterler arasında farklı ağırlıklar verilebilir, böylece bazı kriterler diğerlerinden daha fazla önem taşır. Bu şekilde, tedarikçinin sosyal sorumluluk performansının genel bir değerlendirmesi elde edilir.

Raporlama ve değerlendirme: Skorlama sonuçları, tedarikçiye raporlanır ve değerlendirme sürecinin ayrıntıları paylaşılır. Rapor, tedarikçinin güçlü yönlerini ve iyileştirme alanlarını belirtir. Tedarikçi, rapor üzerinden gerekli düzeltici faaliyetlerde bulunabilir ve sosyal sorumluluk standartlarına uyum sağlamak için önlemler alabilir.

BSCI skorlama sistemi, tedarikçilerin sosyal sorumluluk performansını değerlendirmek için bir araç olarak kullanılır.

Inditex Grup

Zara Pull & Bear Massimo Dutti Bershka Stradivarius Oysho Zara Home Uterqüe isimli sekiz farklı marka ile dünyanın en büyük moda perakendecilerinden biridir.

Dünyanın dört bir yanındaki moda perakendecilerinden biri olup, çevrimiçi platformu ve 96 pazardaki 7.000’den fazla mağazası ile 202 pazarda satış yapmaktadır.

İnditex Tedarik Kuralları Inditex Denetimi de diğer tüm sosyal denetimler gibi ILO Yasaları (Sözleşmeleri) ve İş Güvenliği Yönetmeliklerine göre kurulur.

İnditeks grubun başlıca denetim kriterleri şunlardır;

Zorunlu çalıştırmama

Çocuk işçi çalıştırmama

Ayrımcılık Yapmama

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü

Sert veya insanlık dışı muamele olmaması

Güvenli ve Hijyenik Çalışma Koşulları

Ücret Ödemeleri

Düzeni Çalışma Saatleri

Düzenli İstihdam

Üretimin İzlenebilirliği

İş Sağlığı ve Ürünlerin Güvenliği

Çevre Bilinci

Bilgilerin Gizliliği Kod Uygulamaları

Şeffaflık Ulusal Mevzuat Sözleşmeler ve Anlaşmalara Uygunluk

Doğrulama Etik kurul

Bu 8 markadan birine imalat yapabilmek için öncelikle Inditex denetimleri ekibi ya da 3. Taraf denetim firmalarından Sosyal Uygunluk Ön Denetimi geçirmesi ve herhangi bir eksiğinin olmaması gerekmektedir.

Moda üretiminin tüm temel unsurlarına; tasarım, üretim, dağıtım ve perakende çalışmalarına odaklanabilmektedir. Zaman içerisinde esneklik, dijital Entegrasyon ve sürdürülebilirlik konularını da kurumsal politikalarının bir parçası haline getiren İNDİTEX, Global bir şirket olmayı başarmış ve müşterilerine kaliteli, şık, güvenli ve sağlıklı ürünler sunabilmektedir.

İnditex denetimleri için sürdürülebilir; sosyal ve çevresel performansı yüksek bir tedarik zinciri çok önemlidir. Tedarikçilerine sosyal uygunluk performanslarını iyileştirme süreçlerinde destek sağlamaktadır. Etik denetimlerinden geçen ve sosyal uygunluk performansını sürdürülebilir kılmak için belirli taahhütlerde bulunan tedarikçiler, İNDİTEX Belgesi almaya hak kazanmaktadır.

İnditex Belgesi, İnditex tedarikçi davranış kurallarına ve uluslararası çalışma standartlarına uyum sağlandığını göstermektedir. İnditex denetimleri tedarik zinciri, şirketin kendisiyle beraber sürekli olarak büyümekte ve gelişmektedir. Üreticiler ve Tedarikçiler için Davranış Kuralları (bundan böyle, Kurallar),

İnditex Grup’un (bundan böyle, İnditex), İnditex ticaretini yaptığı ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerinin uymaları zorunlu olan, kurum kültürüne paralel olarak ve tamamen insan ve çalışan haklarına tam saygıya dayandırılarak hazırladığı etik ve sorumlu davranışların tanımlandığı asgari standartlardır.


İNDİTEX üretici ve tedarikçilerinin Kurallara uygunluğunun gerçekleştirilmesine yönelik bu kurallarla ilgili bilgilendirme ve açıklama yapılması için uygun kaynakları tahsis etmeyi taahhüt eder. Davranış Kuralları, İNDİTEX etik davranışlarını tanımlayan aşağıdaki genel ilkeleri benimser ve bu ilkelere dayanır. Tüm İNDİTEX faaliyetleri, etik ve sorumlu bir anlayış içerisinde şekilde gerçekleştirilecektir. İNDİTEX başvuru ile doğrudan ve dolaylı yoldan iş ilişkisine sahip ya da ekonomik, sosyal veya endüstriyel ilişkisi olan tüm bireylere adil ve onurlu bir şekilde davranılmaktadır. Tüm İNDİTEX faaliyetleri çevreye olabilecek en duyarlı şekilde gerçekleştirilmelidir.

İNDİTEX tüm üretici ve tedarikçileri (İNDİTEX ait olmayan üretim alanları) tümüyle bu taahhütlere bağlı kalmalı ve kurallarda belirtilen tüm standartları sağlanmalıdır. Inditex Tedarik Kuralları Denetimine Hazırlanmak ve kadronuzu profesyonelleştirmek istiyorsanız; web adresimizdeki iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. +90 850 255 18 87 info@turkuazgozetim.com

Primark için üretici her işletme, sipariş vermeden önce uluslararası kabul görmüş standartları karşılamayı taahhüt etmelidir.

Primark kendisi ile çalışan işletmeler ve fabrikalar konusunda çok seçici davranmaktadır. İşletmeniz Prımark ‘ ın onaylı fabrika listesine girdikten sonra, kaynak ülkelerde bulunan 100’den fazla uzmandan oluşan Etik Ticaret ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ekibi, işletmenizin sosyal uygunluğunu ve standartlarını izlemek için çeşitli zamanlarda denetimler gerçekleştirmektedir.

Primark Davranış Kuralları, hazır giyim ve tekstil endüstrisindeki standartları olumlu yönde etkilemek için yürüttüğü programlar ve politikalar ile işletmeleri denetlemekte ve Sosyal Uygunluk açısında değerlendirmektedir.

Primark 2006’dan beri bağımsız Etik Ticaret Girişimi (ETI) üyesidir ve 2011’den beri en üst düzey liderliği elde etmiş durumdadır. Bir ETI üyesi olarak, içinde bulunan ETI’ nin Temel Kodunu içeren Davranış Kuralları vardır.

Birleşmiş Milletler organı olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) standartlarına dayanarak bu kuralları işletmelere uyarlar ve denetimlerinde ETI Base Code (Smata 6.1 SEDEX) kriterlerini baz almaktadır.

İşletmenizin bu denetimlere hazırlanması eksikliklerinin tespiti ve Prımark Etik Davranış Kurallarının uygulanabilmesi için uzman denetçi ve danışman kadromuz ile firmalarımıza hizmet vermekteyiz.

Disney müşterisi kendi marka ürünlerinin üretildiği her bir tesisin güvenli ve kurumsal bir işyerleri haline gelmesi için Uluslararası Çalışma Şartları Programını (ILS) hazırlamış ve bu doğrultuda lisans sahiplerini ve tedarikçilerini ILS Programı zorunluluklarına uymaktan sorumlu tutan bir denetim türüdür.

Disney Lisans Belgesi Disney müşterisinin markasına ait ürünleri üretmek ve ticari anlaşmalar sağlamak için gerekli gördüğü yeterliliğe sahip olduğunuzun FAMA denetimlerinde kayıt altına alınması ile bu lisansa sahip olarak ticari faaliyet gerçekleştirebilirsiniz.

Fama denetimlerinde istenen kriterler şu şekildedir;

Personel kayıtları İşe devam kayıtları, Maaş bordroları, Aylık hesap pusulaları, Son aya ait bildirgeler,

İş Sözleşmeleri,

Yıllık İzin Kayıtları,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıtları

Bina Yerleşim Planları, Tahliye Planı,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

İtfaiye Raporu vb. ana doküman listesi kontrol edilir. 

Olumlu sonuçlanan denetimler ile ticari faaliyetlere geçilebilir. Bu kriterlerin tamamlanması, eksiklerin tespiti gibi konularda deneyimli kadromuz ile firmalarımıza hizmet vermekteyiz.

Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin