turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline

Sağlık Raporu

Turkuaz Ekibi olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar yapmakta ve hizmet vermekteyiz.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışanların işe girişlerinde işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence ve ruhça bu işlerde çalışabilir olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan iş yeri hekimi raporu ile belirlenmesi zorunludur. Sağlık raporlarını mobil sağlık hizmetleriyle verilmektedir.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI İLE İLGİLİ;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceği belirlenmiştir.

Ancak, aynı Kanunun 38.maddesine bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlendiği 6. maddenin yürürlük tarihi  “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,” ve “50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,” hükümleri ile kademeli geçişle düzenlenmiştir.

Bahsi geçen iş  yerleri için iş yeri hekimi istihdamı zorunluluğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince henüz başlamamış olduğundan, bunun bir sonucu olarak bu iş yerleri için 5 inci maddedeki “sağlık raporlarının” kademeli geçiş süresi boyunca iş yeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınması zorunluluğu da yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle kamuoyunda sağlık raporları ile ilgili tereddüt hasıl olmuştur.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı özel hastanelerde sağlık kurulu raporu düzenlenmesi hakkında genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almakta olduğundan özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin yapılması mümkün görünmemektedir

TURKUAZ ekibi olarak çözüm ortaklarımız ile iş sağlığı alanında çalıştığımız firmalara danışmanlık yapmakta ve hizmet vermekteyiz.

Sağlık Raporu
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin