turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline

Gıda Proje Yönetim Danışmanlığı

Gıda Proje Yönetim Danışmanlığı Şirketinize Ne Kazandırır ?

Şirketlerde ister KOBİ ölçeğinde olsun, ister büyük uluslararası firma ölçeğinde, organizasyon büyüdükçe yönetimsel olarak eskiden karşılaşılmayan zorluklar baş gösterir. Nasıl ki, büyüyen 5 yaşındaki çocuğun ayağı birkaç ay öncesine ait ayakkabıya sığmaz ise, şirketlerin de yönetimleri uygulana gelen stratejilere sığmamaya başlar. Eskiden basit gözüken organizasyon; karmaşıklaşır. Çetrefilli ve kurumsallıktan uzak bir hal alabilir.

TURKUAZ ekibi olarak bizler Gıda işletmelerindeki Karmaşık yapıyı, Yönetim Danışmanlığı ile süreçlerine ayırıp sizler için basitleştirir. Basitleşince daha net gözüken çözümleri Stratejik Planlama ortaya çıkartır Bu çözümlerin gerektirdiği Yönetim kararlarını almanıza yardımcı olur Alınan kararların uygulamaya geçirilmesinde Danışman olarak aktif katkı veririz.

Gıda Proje Yönetim danışmanlığı sürecimizin temel işleyişi aşağıdaki gibidir

a.Uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ve Yönetim Danışmanlığı doğrultusunda İşveren şirket yapısının incelenmesi.

b.Turkuaz bünyesinde Gıda Mühendislerimiz moderatörlüğünde, üst düzey yöneticilerin katılımıyla Yönetim Çalıştayı düzenlenmesi.

c.Sektörel gereksinimleri doğrultusunda işveren ekibinin Danışmanlık Önerileri ile “Doğru Strateji” konusunda yönlendirilmesi

d.Konu ile ilgili işverenin yapısına en uygun olacak komitelerin ve kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulması

e.Danışmanlık çalıştayları sonucu ortaya çıkan Analiz ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılması

f.Organizasyonel yapılandırmanın hem kurumsallaşma hem de kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi ve bu önerinin Danışmanlık Takım Liderimizin moderatörlüğünde üst yönetimle paylaşılması.

g.Bu kapsamda işverenin mevcut Yönetim ve organizasyon yapısının gözden geçirilerek iş süreçlerine uygunluğunun Yönetim danışmanlığı kapsamında analiz edilmesi.

h.Organizasyonda yeni oluşturulacak bölüm ve Yönetsel komiteler olması halinde görev ve sorumluluklarının Gıda Danışmanlarımızın desteği ile tanımlanması

i.Nihai organizasyon yapısının ve Kurumsallaşma sisteminin devreye alınması

Turkuaz Danışmanlık Hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar

1-Gıda Proje Yönetim Danışmanlığı

2-Yönetim Kurulu Danışmanlığı

3-Ürün Portföy Analizi

4-Üretim Verimliliği Hizmetleri

5-Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı

6-Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yapılandırma

7-İnsan Kaynakları Danışmanlığı

8-Kurumsallaşma Danışmanlığı(KOBİ)

9-Stratejik İş Planı Hazırlama Danışmanlığı

10-Şirket Yönetim Refleksinin Oluşturulması

11- Sektöre adım atacak Tüm Gıda İşletmeleri onay işlemlerinin yürütülmesi

Gıda Proje Yönetim Danışmanlığı
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin