turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline

Slcp Danışmanlık ( Sosyal ve İş Gücü Uyum Programı)

SLCP Nedir ?

Küresel tedarik zincirlerindeki denetim yorgunluğunu ortadan kaldırmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen, çok paydaşlı bir girişimdir. SLCP (Social & Labor Convergence Program), sosyal ve işgücü uyumunu sağlamak amacıyla bir araya gelen küresel markalar, perakendeciler, tedarikçiler, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlar tarafından oluşturulan bir inisiyatiftir. SLCP, tedarik zincirinde sosyal uygunluk değerlendirmelerini ve denetimlerini standartlaştırmayı hedefler.

SLCP, işyerlerinde sosyal ve işgücü koşullarını değerlendirmek için kullanılan farklı değerlendirme araçlarının ve denetimlerin çeşitliliğini azaltmayı amaçlar. Bu çeşitlilik, tedarikçi firmaların aynı standartlara uyum sağlamak için birden çok denetime tabi tutulmalarına neden olabilir ve kaynak israfına yol açabilir. SLCP, bu durumu engellemek ve tedarik zinciri paydaşlarının bir araya gelerek ortak bir değerlendirme aracı kullanmasını sağlamak için kurulmuştur.


SLCP'nin temel amacı şunlardır:


  1. Standartlaştırma: SLCP, işyerlerinde sosyal ve işgücü uygunluk değerlendirmeleri için küresel bir standart geliştirir ve uygular. Bu standart, işçi hakları, çalışma koşulları, ücret düzeyleri, iş güvenliği gibi konuları kapsar.

  2. Verimlilik: SLCP, tedarik zincirindeki tüm paydaşların aynı standartlara uyum sağlamak için tek bir değerlendirme aracını kullanmalarını teşvik eder. Bu, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlar ve gereksiz denetimlerin önüne geçer.

  3. İşbirliği: SLCP, küresel markalar, tedarikçiler, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlar arasında işbirliğini teşvik eder. Sosyal uygunluk konusunda bilgi paylaşımı, en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve kapasite geliştirmeyi destekler.

SLCP, işyerlerinde sosyal uygunluk konularında standartlar ve değerlendirme süreçlerinin ortaklaşa kabul edilmesini sağlayarak daha şeffaf, verimli ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmayı hedefler. Bu, tedarik zinciri paydaşlarının daha iyi işbirliği yapmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çabaların etkisini artırmasını amaçlar.

Slcp Danışmanlık ( Sosyal ve İş Gücü Uyum Programı)
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin