turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline

Denetleme ve Gözetim

Denetleme ve gözetim hizmeti, bir kuruluşun veya sürecin belirlenmiş standartlara, yönetmeliklere veya belirli gerekliliklere uygunluğunu değerlendirmek ve kontrol etmek amacıyla sağlanan bir hizmettir. Bu hizmet, bağımsız uzman denetçilerimiz tarafından yürütülür.

Denetleme ve gözetim hizmeti genellikle aşağıdaki amaçlarla gerçekleştirilir:

  1. Kalite Kontrolü: Bir ürünün veya hizmetin belirli kalite standartlarına uygunluğunu değerlendirmek için denetleme ve gözetim hizmeti kullanılır. Bu, üretim sürecindeki hataları veya kalite eksikliklerini tespit etmeyi ve düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamayı amaçlar.

  2. Yönetim Sistemleri Değerlendirmesi: Bir kuruluşun yönetim sistemlerinin belirli standartlara uygunluğunu değerlendirmek için denetleme ve gözetim hizmeti kullanılır. Örneğin, ISO 9001 kalite yönetim sistemi veya ISO 14001 çevre yönetim sistemi gibi standartlara uyumluluk denetlemeleri yapılır.

  3. Yasal Uyumluluk: Bir kuruluşun ilgili yasalara ve düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek için denetleme ve gözetim hizmeti kullanılır. Bu, sağlık, güvenlik, çevresel koruma gibi konularda yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesini içerir.

  4. Tedarik Zinciri Denetimi: Bir şirketin tedarik zincirindeki tedarikçilerin, alt yüklenicilerin veya iş ortaklarının belirli standartlara ve gerekliliklere uyumunu kontrol etmek için denetleme ve gözetim hizmeti kullanılır. Bu, işletmelerin tedarik zincirindeki riskleri yönetmelerini ve sürdürülebilirlik prensiplerine uygunluklarını sağlamalarını amaçlar.

Denetleme ve gözetim hizmetleri, bağımsızlıkları ve tarafsızlıklarıyla önemli bir rol oynar. Bu hizmetler, şirketlere kalite kontrolü, uyumluluk değerlendirmesi, risk yönetimi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konularda güvence sağlar. Ayrıca, tüketicilere, müşterilere ve topluma güven verir ve standartlara uygunluğun sağlanmasına katkıda bulunur.

İşlemeniz, uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir. Görülen eksiklikler ve iyileştirme önerilerimiz rapor halinde orta ve üst düzey yöneticilere sunulur. Firmaların 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çerçevesinde yürürlükteki tüm yönetmelikler göz önüne alınarak denetimler gerçekleştirilmektedir.

Denetim esnasında 4857 sayılı İş Kanunu da göz önüne alınmaktadır. Denetim sonunda eksiklikler ile ilgili rapor hazırlanıp firmaya verilmektedir. Denetimlerde başta firma yapısı, risk analizi, çalışan personelin özlük dosyaları, sağlık raporları,eğitimler olmak üzere tüm yönetmeliklere göre incelemeler yapılmaktadır.

Soru cevap şeklinde yapılan incelemede eksiklikler hangi kanun ve/veya yönetmeliğe göre olduğu belirtilmektedir. Risk analizinde her bir risk için belirlenen kontrol önlemlerinin uygunluğu ve uygulanıp uygulanmadığı sorgulanır. Eksiklik durumunda müşteriden düzeltici faaliyet istenir. Her bir bölüm ayrı ayrı denetlenmektedir.

Turkuaz ekibi olarak iş güvenliği hizmeti vermiş olduğumuz firmaların denetimlerini de yaparak firma ve çalışanların  güvenliğini sürdürülebilir anlamda geliştirme konusunda katkı sağlamaktayız.

Denetleme ve Gözetim
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin