turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline

Portör Muayenesi

Portör muayenesi, bazı mesleklerde çalışanların sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol etmek amacıyla yapılan periyodik sağlık muayeneleridir. Bu muayeneler, çalışanların meslekleri gereği maruz kaldıkları risklerin etkilerini değerlendirmek ve sağlık sorunlarının erken tespitini sağlamak için gerçekleştirilir.

Portör muayenesi genellikle şu unsurları içerir:

  1. Sağlık Anamnezi: Çalışanın mesleki geçmişi, mevcut sağlık durumu, önceki hastalıklar, operasyonlar, ilaç kullanımı gibi bilgilerin toplanması. Bu bilgiler, çalışanın meslekleri nedeniyle maruz kalabileceği risklere karşı duyarlılığını değerlendirmede önemlidir.

  2. Fiziksel Muayene: Çalışanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesi, vital bulguların ölçülmesi (kan basıncı, nabız, solunum hızı vb.), deri muayenesi, kas ve eklem muayeneleri gibi fiziksel değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi.

  3. Mesleki Maruziyet Değerlendirmesi: Çalışanın mesleği gereği maruz kaldığı risk faktörleri ve zararlı maddelerin belirlenmesi. Bu değerlendirme, işyerindeki kimyasal maddeler, tozlar, gürültü, titreşim gibi risk faktörlerinin etkilerini değerlendirmeyi içerir.

  4. Laboratuvar Testleri: Portör muayenesi kapsamında bazı laboratuvar testleri istenebilir. Bu testler, genellikle kan, idrar veya solunum yolu örneklerinin analizini içerebilir. Örneğin, kan testleri, idrar analizi, solunum fonksiyon testleri, işyerindeki maruziyetin etkilerini değerlendirmek için kullanılabilir.

Portör muayenesi, çalışanların meslekleri nedeniyle maruz kaldıkları risk faktörlerini ve sağlık durumlarını izlemek için kullanılır. Bu muayeneler, işyerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin etkinliğini değerlendirmek, mesleki hastalıkları ve sağlık sorunlarını erken tespit etmek, çalışanların sağlığını korumak ve işyerindeki riskleri azaltmak amacıyla düzenli olarak yapılır. Muayenelerin periyodik olarak tekrarlanması, çalışanların sağlık durumunu izlemek ve potansiyel sorunları erken fark etmek için önemlidir.

Portör Muayenesi
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin