turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Bu standard, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken gereksinimleri belirler. ISO 45001, işyerlerindeki kazaları, yaralanmaları ve sağlık sorunlarını önlemeye yönelik bir çerçeve sunar.


ISO 45001'in temel amacı, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirmek ve işyerlerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaktır. Standardın uygulanması, işverenlerin çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, yasal gerekliliklere uyum sağlamak, riskleri yönetmek ve işyerindeki iş kazalarını ve hastalıkları azaltmak için bir sistematiği benimsemelerini sağlar.

ISO 45001'in bazı ana unsurları şunlardır:

  1. Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü: İşyerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve uygun önlemlerin alınması için bir süreç sağlar.

  2. Yasal Uyumluluk: İşyerinin ilgili iş sağlığı ve güvenliği yasalarına, düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uyumunu sağlamak için bir çerçeve sunar.

  3. İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri: İşyerinde belirlenen iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşmak için politika, prosedürler ve performans göstergeleri oluşturur.

  4. İşyerinde İletişim ve Katılım: İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların katılımını, farkındalığını ve iletişimini teşvik eder.

  5. İş Kazası ve Hastalık İncelemesi: İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini incelemek, kök nedenleri belirlemek ve benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için bir sistem sağlar.

ISO 45001, işletmelere, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, yasal gerekliliklere uymak ve iş kazalarını ve hastalıklarını azaltmak için bir çerçeve sunar. Bu standardı uygulayan işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirebilir, çalışan memnuniyetini artırabilir ve işyerinde daha güvenli bir ortam sağlayabilir.

Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin