turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemi (KYS), bir organizasyonun kalite politikalarını belirlemek, kalite hedeflerini yönetmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için kullanılan bir yapıdır. Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 standardına uygun olarak oluşturulabilir.

ISO 9001, uluslararası bir standardın adıdır ve bir organizasyonun kalite yönetim sistemini kurmasına, belgelendirmesine ve sürdürmesine yardımcı olur. Bu standarda uyum sağlamak, bir organizasyonun müşteri memnuniyetini artırmasına, süreçlerini iyileştirmesine ve etkinliğini artırmasına yardımcı olabilir.

Kalite Yönetim Sistemi, aşağıdaki temel prensiplere dayanır:

  1. Müşteri odaklılık: Müşteri gereksinimlerini anlamak, müşteri beklentilerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak.

  2. Liderlik: Organizasyonun yöneticileri liderlik rolünü üstlenir ve kalite politikasını belirler.

  3. Çalışan katılımı: Çalışanların katılımı ve yetkinliklerinin geliştirilmesiyle sürekli iyileştirme sağlanır.

  4. Süreç yaklaşımı: Faaliyetler ve kaynaklar süreçlere göre yönetilir ve süreçlerin iyileştirilmesi hedeflenir.

  5. Sistem yaklaşımı: Organizasyon, süreçlerin bir sistem olarak birbirleriyle ilişkili olduğunu anlar ve bunları bir bütün olarak yönetir.

  6. Sürekli iyileştirme: Performansın sürekli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanır.

Kalite Yönetim Sistemi'nin temel adımları şunlardır:

  1. Planlama: Kalite politikası ve hedeflerin belirlenmesi, süreçlerin ve kaynakların planlanması.

  2. Uygulama: Planlanan süreçlerin uygulanması ve kaynakların yönetilmesi.

  3. Kontrol: Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi ve performansın değerlendirilmesi.

  4. İyileştirme: Verilerin analizi, hedeflere uygun olarak iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Kalite Yönetim Sistemi, organizasyonun süreçlerini etkin bir şekilde yönetmesini, kalite standartlarını karşılamasını ve müşteri memnuniyetini sağlamasını hedefler. Aynı zamanda organizasyonun sürekli olarak iyileşmesini ve rekabet avantajı elde etmesini destekler.

Kalite Yönetim Sistemleri
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin