turkish   english   russian   italy   german   arabic
Hotline

Periyodik Kontroller

Makine ekipman periyodik kontrolleri, işyerlerinde kullanılan makinelerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Bu kontroller, makinelerin çalışma durumunu, güvenliğini ve performansını değerlendirmek amacıyla yapılır. Periyodik kontrollerin amacı, olası arızaları tespit etmek, iş kazalarını önlemek ve makine ekipmanlarının verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Makine ekipman periyodik kontrolleri şu unsurları içerebilir:

  1. Görsel Kontrol: Makine ve ekipmanın dış görünümünün kontrol edilmesi. Bu kontrollerde, kırık parçalar, aşınmış bileşenler, gevşek bağlantılar, sızıntılar gibi görsel olarak tespit edilebilen sorunlar aranır.

  2. Fonksiyonel Kontrol: Makinenin temel fonksiyonlarının ve işlevlerinin test edilmesi. Bu kontrollerde, makinenin doğru şekilde çalışıp çalışmadığı, kontrollerin işlevselliği, koruyucu sistemlerin etkinliği gibi faktörler değerlendirilir.

  3. Ölçüm ve Testler: Makine ve ekipmanın performansını ölçmek için yapılan testler ve ölçümler. Bu kontrollerde, makineye bağlı olarak elektriksel ölçümler, basınç ölçümleri, sıcaklık ölçümleri gibi testler yapılabilir.

  4. Bakım ve Onarım Kontrolleri: Makine ve ekipmanın periyodik bakım ve onarımının yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi. Bu kontrollerde, bakım takvimine uyulup uyulmadığı, yağlama, temizlik, filtre değişimi gibi rutin bakım işlemlerinin yapıldığı kontrol edilir.

  5. Belgelendirme Kontrolleri: Makine ve ekipmanın gerekli belgelere ve standartlara uygun olduğunun kontrol edilmesi. Bu kontrollerde, CE işareti, TSE belgesi, kalibrasyon sertifikaları gibi belgelerin mevcut olup olmadığı incelenir.

Makine ekipman periyodik kontrolleri, işyerlerinde çalışanların güvenliğini sağlamak için önemlidir. Bu kontroller, makinelerdeki olası arızaların erken tespit edilmesini sağlar, iş kazalarının önlenmesine yardımcı olur ve işletmelerin yasal gerekliliklere uyumunu sağlar. Kontrollerin düzenli olarak yapılması, makine ve ekipmanların güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını ve işyeri ortamının güvenliğini sağlamayı amaçlar.

Periyodik Kontroller
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin