Yem Onay Danışmanlığı – TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Yem Onay Danışmanlığı

Yem Onay ve Kayıt İşletmesinin Başvuru İşlemleri (Yem Onayı)

Öncelikle işletmenin Yem Mevzuatı açısından kayda tabi yem işletmesi veya onaya tabi yem işletmesi olduğuna karar verilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme süreci mevzuat tarafından tarif edilmiş olsa da bir uzman tarafından değerlendirilmesinde fayda vardır. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için il/ilçe müdürlüklerinde görevli uzmanlar ile görüşebilir veya firmamız ile Yem Danışmanlığı (Yem Onayı) konularının her alanı ile ilgili iletişime geçerek gerekli bilgilendirme için talepte bulunabilirsiniz.

İşletmenin faaliyet alanının kapsamının kayda tabi yem işletmesi mi olacağı yoksa onaya tabi yem işletmesi mi olacağı aşağıdaki belirtilen hususlar kapsamında değerlendirilmektedir. Şöyle ki;

1) Onaya tabi yem işletmeleri:

 1. a) Aşağıdaki yem katkı maddeleri ve/veya biyoproteinleri üreten ve/veya piyasaya sunan işletmeler;

1-Besinsel katkılar(2) 2- Zooteknik katkılar(3)

(2)Besinsel katkılar: Vitaminler-provitaminler-aynı etkiyi veren kimyevi maddeler, iz elementler, amino asitler-amino asitlerin tuzları ve anologları, üre ve türevleri.

(3) Zooteknik katkılar: Sindirim düzenleyici ve artırıcı mikroorganizma ve enzimler, probiyotikler, koku gidericiler, amonyak bağlayıcılar, diğer zooteknik katkılar.

3-Teknolojik katkılar(4) grubunda bulunan sadece en çok miktarları belirlenmiş “antioksidanlar”,

4-Duyusal katkılar grubundaki “renk maddeleri” başlığı altında yer alan karotenoidler ve ksantofiller,

5-Biyoproteinler; bakteriler, mayalar, algler, mantarlar grubuna ait mikroorganizmalardan elde edilen proteinler (melas, damıtma kalıntıları, tahıllar ve nişasta içerikli ürünler, meyve suyu, kesik süt, laktik asit ve hidrolize bitkisel selülozlu substratlarda Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis türü mikroorganizmalardan elde edilen proteinler hariç), fermantasyon yoluyla amino asit üretimi sırasında elde edilen ürünler,

6-Koksidiyostatlar ve histomonostatlar.

 1. b) Aşağıdaki yem katkı maddelerinden premiks üreten ve/veya piyasaya sunan işletmeler;
 1. Zooteknik katkılar grubundaki diğer zooteknik katkılar,
 2. Koksidiyostatlar ve histonomostatlar,
 3. Büyütme faktörleri,
 4. Besinsel katkılar: “Vitaminler, provitaminler ve vitamin benzeri maddeler”

grubunda yer alan A ve D vitaminleri ve “İz element bileşikleri” grubunda yer alan bakır (Cu) ve selenyum (Se).

 1. c) Aşağıdaki yem katkı maddelerini ya da bu katkıları içeren premiksleri kullanarak piyasaya sunmak üzere karma yem imal eden ya da kendi hayvanlarının ihtiyacı için karma yem üreten işletmeler;
 1. Zooteknik katkılar grubundaki diğer zooteknik katkılar,
 2. Koksidiyostatlar ve histomonostatlar,
 3. Büyütme faktörleri.

ç) Rendering işletmeleri, kedi-köpek maması (“Bones And Raw Food yada Biologically Appropriate Raw Food ” olarak tanımlanan BARF mama)ve köpek çiğneme ürünleri üreten yem işletmelerinin onay işlemleri, “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler ve Bunların Türev Ürünlerine İlişkin Yönetmelik”e göre yapılır.

2) Kayda Tabi Yem İşletmeleri:

 1. a) Onay kapsamı dışındaki karma yem işletmeleri,
 2. b) Onay kapsamı dışındaki yem katkı ve premiks işletmeleri,

(4)Teknolojik katkılar: Koruyucular, antioksidanlar, emülgatörler-stabilazatörler, asitlik düzenleyiciler, topaklaşmayıcı önleyiciler, bağlayıcılar, yapıştırıcılar, pıhtılaştırıcılar.

 1. c) Yalama taşı veya blok yem üreticileri,
  ç) Yem ithalatçıları (Onaya tabi yem işletmeleri başlığı altında yer alan (a) ve( b)

bentlerinde belirtilenler hariç),

 1. d)  Yem hammadde tedarikçileri,
 2. e)  Perakende yem satış ve depolama yerleri (Onaya tabi yem işletmeleri başlığı altında yer alan (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç),
 3. f)  Paketleme yapan yem işletmeleri (Onaya tabi yem işletmeleri başlığı altında yer alan ( a), ( b) ve (c) bentlerinde belirtilenler hariç),
 4. g)  Bitkisel orijinli sanayi yan ürünü üreten işletmeler (değirmencilik, biracılık sanayi yan ürünü vb. yem üreten işletmeler),

ğ) Yem hammaddesi isleyen işletmeler (Arpa kırma tesisi, soya işleme tesisi vb.) olarak tanımlanmaktadır.

Her ne kadar yukarıda tanımlanmış faaliyetler yem onay ve yem kayıt olarak tanımlanmış olsa da iç içe geçmiş alanlar olmaktadır. Örnek; bir işletme son ürün olarak premiks üretmek istediğinde premiks üreten işletme olurken doğrudan oral yol ile bunları hayvana vermek istediği zaman karma yem olarak tanımlanmaktadır. Fakat bahse konu iki alanda yem üretimi olarak tanımlanmakta ama faaliyet alanı olarak birbirlerinden ayrılmaktadır. Özellikle son yıllarda çiğ beslenmeye olan talep artmakta ve BARF üreten işletme artmaktadır.  Bu sebeple daha işletmenin ilk kurulum aşamasından itibaren profesyonel destek çok önemlidir. Bu kapsamda firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

İşletmenin faaliyet alanı belirlendikten sonra İstanbul İli ve ilçeleri için Kayda Tabi Faaliyet başvuruları İlçe Müdürlüklerinden yapılırken, Onaya Tabi Faaliyetler İl Müdürlüğü bünyesinde Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İşletmenin kurulacağı İl ve İlçeye göre başvuru makamları değişmektedir. Bu sebeple işletmenin kurulacağı İl Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Başvuru aşamasında Yem Hijyeni Yönetmeliği’nin ekinde bulunan Ek-4 formu işletmenin yürütmek istediği faaliyet/faaliyetler seçilerek gerçekleştirilmelidir.

Yem işletmecisi olarak yapmak istediğiniz faaliyetlere göre örneğin ürün bulundurmadan işletmeler için taahhütname gibi ek evraklar talep edilmektedir. Ayrıca yem onayı faaliyetlerini yürütecek işletmelerin Haccp sistemine göre işleyişin hep ileriye doğru hareket edeceği şekilde tasarlanıp-projelendirilmiş krokisi ve iş akış şemaları talep edilmektedir. Ayrıca işletme kuruluş belgeler, vergi levhası ve faaliyet belgeleri de başvuru sırasında istenmektedir.

Bu kapsamda firmamız yem onay (premiks, barf onayı, kedi maması onayı, köpek maması onayı, kuş yemi onayı, büyük/küçükbaş hayvan yem onayı, at yemi onayı vb.) ve yem kayıt faaliyetlerini tesis edeceğiniz işletmenin Haccp sistemine göre en uygun çözüm önerileri ile projelendirme faaliyetlerini yürütmekte olup;

Yem Danışmanlık (Yem Onayı) hizmetleri kapsamında çözüm ortağı olarak her zaman yanınızda yer almaya hazırız.

Yem onay ve Yem kayıt başvuruları, hazırlanan belgeler ekleri olacak şekilde yem işletmesinin faaliyetini tanımlar bir dilekçe ile gerçekleştirilir ve yine aynı dilekçede yem işletmecisinin üretim miktarını saat/ton olarak ifade etmesi ya da başvuru dosyasına kapasite raporu eklemesi gerekmektedir.

Yem Onayı ve Yem Kayıt işlemleri saat/ton üzerinden ücretlendirilmektir. Bu ücret Tarım Bakanlığının yem kayıt ve yem onayı için işletmeye verdiği belge ücreti olarak İl/İlçe Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesine yatırılması gerekmektedir. Miktar Bakanlık tarafından belirlenen Döner Sermaye Ücretleri tablosunda tanımlanmış olup İl/İlçe Müdürlüğü tarafından başvuru sahibine tebliğ edilmektedir.

Yem onay denetimi başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından İl/İlçe Müdürlüğü tarafından evrakların incelenmesi ve varsa eksiklerin bildirilmesinden sonra şartlı/onay denetim için kontrol görevlileri tarafından işletme denetlenir.

Yem onay işlemleri için tüm süreci uzman kadromuzla sizin yerinize biz yürütüyoruz.

Yapmanız gereken tek şey bize ulaşmak.

WhatsApp Nasıl Yardımcı Olabilirim?