Periyodik Kontroller – TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Periyodik Kontroller

Teknolojinin gelişmesi, makine ve aksamlarının artmasıyla birlikte periyodik kontrolleri yapılmamış iş makineleri, iş kazalarının artmasına neden olmaktadır.

İş Yeri Ortam Ölçümleri

Gürültü Ölçümü
Toz Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
Dozimetrik Gürültü Ölçümü
Organik Buhar Ölçümü
Aspirasyon Debi Ölçümü
Titreşim Ölçümü

Ölçüm yaparken kullanmakta olduğumuz cihazlarımız günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygundur.

Periyodik kontrollerin amacı;  

Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

Şahıs ya da makine, tesis ve tertiplerin sağlık ya da fiziki özelliklerini önceden belirlemek,

Çalışma şartlarından dolayı yıpranma, aşınma vb. durumları araştırmak,

Yapılan kontrollerde aşınma, yıpranma vb. durumlar varsa bunların hızını, nitelik ve niceliklerini belirlemek,

Sağlıklı ve güvenli olup olmadıkları hakkında fikir ve kanaat oluşturmak, gerekli hallerde tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri ve alınacak tedbirleri tespit etmek, bir sonraki periyoda kadar güvenli bir şekilde çalışıp çalışamayacağı konusunda fikir ve kanaat oluşturmaktır

İş Ekipmanının özelliği gereği birden fazla Branştaki periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolün yapılması gerekmesi halinde, müştereken veya her bir Branştan yetkili kişi kendi konusu ile ilgili kısmın raporunu düzenleyip imzalar.

Periyodik kontrol aralığı ve Kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş Ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve Kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş Ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir


İş Yeri Periyodik Kontroller

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrollerimiz;

Forklift Periyodik Kontrolü
Transpalet Periyodik Kontrolü
Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
Vinç Periyodik Kontrolü
Caraskal Periyodik Kontrolü
Yük Asansörü Periyodik Kontrolü
Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
Manlift Periyodik Kontrolü
Sepetli Platform Periyodik Kontrolü

Basınçlı Kap Periyodik Kontrollerimiz;

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü

Topraklama Kontrolü

Elektrik üretim, iletim, dağıtım yapan tesislerin 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatlarının 5 yıl
Sanayi tesisleri ve iş merkezlerinin 1 yıl
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerleri 1 yıl
Islak ortamlarda çalışılan iş yerlerinin periyodik kontrolleri 1 yılı aşamaz.

WhatsApp Nasıl Yardımcı Olabilirim?