Patlamadan Korunma Dokümanı – TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Patlamadan Korunma Dokümanı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ” 10. Maddesine göre patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur.

İşletmelerde herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki personel nasıl hareket edeceğini bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir. Can ve mal kaybı gibi olayların yaşanmaması için, bu işletmeler de Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu doküman ışığında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Patlamadan Korunma Dokümanı, işletme içinde bulunan personelin zarar g.rmesini önlemek, iş makinelerinde herhangi bir patlama meydana gelme riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenleri belirten belgelerdir.

 • Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
 • Yapılan işlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zaralı etkilerini azaltacak önlemleri almak.
 • Bu kapsamda Profesyonel ve Deneyimli Kadromuz ile sektör ihtiyaçlarına karşılık veren çözümler sunmaktayız.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hangi İşletmelerde Gereklidir ?

 • LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,
 • Maden Ocakları,
 • Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler,
 • Kimyevi Tahlil Laboratuvarları,
 • Boya ve Tiner İmalathaneleri,
 • Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları,
 • Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,
 • Boya İşlemi Yapılan/Boyahane İçeren İşletmeler,
 • Ham Deri İmalathaneleri,
 • Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,
 • Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ̆ İmalathaneleri.
 • Kağıt Fabrikaları
 • Aluminyum, Ağa. Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmasında gerçekleştirilmesi gerekli bir takım çalışmalar mevcuttur.

 • Saha ziyareti ve fizibilite Çalışması,
 • Muhtemel patlayıcı ortamların tespiti,
 • İşletmede kullanılan kimyasalların SDS’lerinin talebi ve patlama alt ve üst limitlerinin
 • değerlendirilmesi,
 • Patlayıcı ortamlar için TS EN 60079-10 Standardına g.re hesaplama yapılması ve Bölge (Zone) aralıklarının belirlenmesi,
 • Belirlenen Bölgelerde kullanılması gerekli ekipman listesi çalışması,
 • Tozlu Ortamlarda NPFA-499 ve NPFA-654 Standartlarına uygun Patlayıcı Ortam Risklerinin Değerlendirilmesi,
 • Tozlu Ortamlar için Toz ölçümlerinin Değerlendirilmesi,
 • Patlayıcı Ortamlarda Çalışan Personel için Kişisel Korucuyu Ekipman Tanımlanması,
 • Topraklama ölçümlerinin gerçekleşmesi ve kontrolü,
 • Patlamadan Korunma Dokümanının teslimi ve Risk Analizi çalışmalarının gerçekleşmesi,
 • Risk Analizinin verilen terminlere göre takibinin sağlanması.

PKD öncesi talep edilen doküman listesi aşağıdaki gibidir:

 • İşletme P&I Diagramı,
 • İşletmede bulunan kimyasal ürünlerin SDS’lerinin tamamı,
 • Exproof ekipman listesi ve sertifikaları,
 • Akü Şarj Alanı mevcut ise Akü Şarj istasyonunda dolum yapan istasyon sayısı ve alanın metrekare ölçümleri,
 • Yılda bir kez Türkak’tan akderite kuruluş tarafından yapılması topraklama ölçüm raporları ve işletmede konumu itibariyle mevcut ise paratoner kroki haritası ve ölçüm raporları,
 • Doğalgaz hattı mevcut ise çizimleri ve flanş sayıları,
 • Tozlu ortam mevcut ise Türkak’tan akredite Kuruluş tarafından gerçekleşmiş ölçüm raporları.
 • Tozlu ortam mevcut ise; sahanın çeşitli bölgelerine zımpara bırakılarak 24 saatte oluşacak toz katmanı değerlendirilecektir.
 • İşletme yangın haritası,
 • Riskli alan olarak ifade edilen alanlarda .alışan personelin antistatik KKD’lerinin sertifikaları.
 • Kapalı ortamlarda cebri havalandırma mevcut ise havalandırma çizimleri ve çalışma saatleri belirtilecektir
WhatsApp Nasıl Yardımcı Olabilirim?