OEKO-TEX STeP DANIŞMANLIK – TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

OEKO-TEX STeP DANIŞMANLIK

OEKO-TEX STeP Nedir ?

STeP by OEKO-TEX®, Sürdürülebilir Tekstil ve Deri Üretimi anlamına gelir ve tekstil ve deri endüstrisindeki üretim tesisleri için modüler bir sertifikasyon sistemidir. STeP’in amacı, uzun vadede çevre dostu üretim süreçleri uygulamak, sağlığı ve güvenliği iyileştirmek ve üretim tesislerinde sosyal açıdan sorumlu çalışma koşullarını teşvik etmektir. STeP sertifikasyonu için hedef gruplar tekstil ve deri üreticileri ile markalar ve perakendecilerdir.

Sertifika ne anlama geliyor ?

STeP, diğer sertifikasyon sistemlerinden farklıdır çünkü yalnızca bireysel sürdürülebilirlik yönlerini dikkate almak yerine, bunun yerine üretim koşullarının kapsamlı bir analizini ve değerlendirmesini içerir. STeP, bir şirketin tüm önemli alanlarını 6 modül kullanarak analiz eder:

 1. Kimyasal yönetim
 2. Çevresel performans
 3. Çevre Yönetimi
 4. Sosyal sorumluluk
 5. Kalite Yönetimi
 6. İş yerinde sağlığı koruma ve güvenlik

STeP sertifikasyonunun amacı, çevre dostu üretim süreçlerinin, sosyal çalışma koşullarının ve optimum sağlık ve güvenliğin uzun vadeli uygulanmasıdır.

OEKO TEX STEP sertifikası nasıl alınır ?

OEKO TEX STEP;

OEKO – TEX Birliği tarafından düzenlenen, sürdürülebilir, çevresel ve sosyal olarak sorumlu tekstil ve Konfeksiyon tesisleri (üretim ve lojistik tesisleri) için şeffaf Kriterler ve yöntemlere yönelik denetimli bir değerlendirmeyi kapsayan bir sertifikasyon sistemidir.

Daha sürdürülebilir bir tekstil ve Konfeksiyon üretimi kapsamındaki mevcut gereklilikleri ve sorunları ele alan Entegre bir yaklaşımdır. En önemli nokta tüm önemli sorunların ele alınması ve faaliyetlerin ve performansın standart dâhilinde izlenmesi ve doğrulanması olanağının bulunmasıdır.

Sertifikasyon fabrikaların sürdürülebilirliğini, kalitesini ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla elyaf üretiminden ürünlerin imalatına kadar tüm tekstil üretim zinciri boyunca tehlikelerin ve risklerin azaltılmasına yöneliktir. OEKO TEX STEP belirtilenler üzere tüm tekstil üretim zinciri boyunca tesis performansını ele alır.

 • Kuru eğirme, bükme ve ilgili işlemler
 • Yaş eğirme, bükme ve ilgili işlemler
 • Dokuma, örme, dokuma olmayan kumaş üretimi ve ilgili işlemler
 • Boyama, baskı, apreleme ve ilgili işlemler 
 • Kesme, dikim ve ilgili Prosesler aracılığı ile ürünlerin Konfeksiyonu
 • Aksesuar üretimi (örneğin fermuarlar, düğmeler, etiketler)
 • Tekstil lojistiği (sadece tekstiller için)
 • Diğerleri (tarımsal olmayan elyaf üretimi)

OEKO TEX STEP tekstil üretim zincirinin aşağıdaki Modüllerini değerlendirir, denetler ve sertifikalandırır: Kimyasal değerlendirme ve yönetim

 1. Çevre performansı
 2. Çevre yönetimi
 3. Sosyal sorumluluk
 4. Kalite yönetimi

Sağlık ve Güvenlik performansı ve yönetimi sertifikasyona uygun görülmek için, tesisler yukarıdaki Modüllerde öngörülen Kriterleri karşılamalıdır.

Standart kapsamında tanımlanan performans düzeylerine dayalı olarak çeşitli dereceler elde edilebilecek olup, bunlar belirli aralıklarla güncellenmektedir. Standardın amacı üretim tesislerinin sürdürülebilirliği, çevre performansını, sağlık ve güvenlik performansını ve sosyal sorumluluğu ölçmesine ve iyileştirmesine ve bunu sektöre ve tüketicilere şeffaf ve kullanışlı bir formatta bildirmesine yardımcı olmaktır.

Tekstil sektörü bölgeselden Global endüstriye doğru geçişini sürdürmektedir. Tekstil üretimi ve yaşam döngüsünde daha fazla sürdürülebilirliğe doğru çalışmalar yapan sektör gruplarının başlıca amaçları ve hedefleri ile uyumlaştırmaya çalışmaktadır.

Normatif sertifikasyon süreci bir değerlendirme, verilerin denetim aşamalarından oluşur. OEKO TEX sertifikasyonu bu süreçten sonra alınır ve daha sonra bir sertifika ve OEKO TEX STEP belgesi raporlar sonucunda resmiyet kazanır.

Sertifika yalnızca OEKO-TEX® Birliğine dahil tekstil araştırma ve test enstitüleri ile temsilciliklerinden alınabilir. Bu sürece yönelik profesyonel danışmanlık hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.

p: +90 850 255 18 87

mail: info@turkuazgozetim.com

WhatsApp Nasıl Yardımcı Olabilirim?