OCS ( Organic Content Standard ) – TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

OCS ( Organic Content Standard )

OCS (ORGANİC CONTENT STANDART) NEDİR ?

  • Organic Content Standard (OCS), Textile Exchange Standartlarından birisidir.
  • Organic Content Standard (OCS), bitmiş ürünlerdeki organik olarak yetişmiş içeriğin izlenmesi ve doğrulanması için oluşturulmuş bir standarttır.
  • 5-100% organik materyal içeren gıda dışı tüm ürünlere uygulanır.
  • OCS , Content Claim Standard (CCS)’nin gözetim zinciri gerekliliklerini kullanır.

Sertifikasyon

OCS, müşteriye karşı iddiaların uygunluğu için opsiyonlar ve üründe organik materyal içeriğinin üçüncü taraf doğrulamasını sağlar. Ürünlerin firma içi ve firmalar arası akışı, ham madde doğrulaması, hasat sonrası işleme, üretim, paketleme ve etiketleme, depolama, ambalajlama ve kurumlar arası işlemlerde satıcından nakliye işlemlerini içerir.

Standart

  • Sertifikalı organik girdinin kullanımı ve ürünün izlenebilirliği
  • Logo kullanımına ilişkin kurallar
  • Etiketleme

Etiketleme Kriterleri

  • “Made with/contains organically grown material” kalan içerik organik materyal ile ayni tip olmadığı sürece %95 veya daha fazla organik materyal içeren ürünler içindir. OCS 100 ifadesi bu ürünler için kullanılabilir.

OCS,% 5-100 organik malzeme içeren gıda dışı ürünler için geçerlidir. Nihai üründeki organik materyalin varlığını ve miktarını doğrular. İşlemde satıcı aracılığıyla şirketler içindeki ve arasındaki ürün akışını, hammadde doğrulama, hasat sonrası işleme, üretim, paketleme ve etiketleme, depolama, işleme ve nakliyeyi ele alır. Akredite bir üçüncü şahıs Sertifikasyon Kuruluşu (CB) tarafından ürünlerle ilgili Organik Materyal içeriği iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bağımsız değerlendirilmesine ve doğrulanmasına olanak tanır.

OCS (ORGANİC CONTENT STANDART ) hammaddenin arazide sertifikasyonunu kapsamamaktadır. Bu, üretim Proses sertifikasyonundan bağımsız olarak doğrulanacaktır. Organik içerik standartları hedeflenen kullanıcıları; işleyiciler, üreticiler, markalar ve perakendeciler, tüccarlar, sertifikasyon kuruluşları ve organik girişimleri destekleyen organizasyonlardır.

OCS olarak kısaltılan ORGANİC CONTENT STANDART ‘I TEKSTİL Exchange standartlarından biri olarak göze çarpar. OCS doğrulanma ve içeriğin izlenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Öte yandan sertifikasyonun ilkeleri incelendiği zaman orada firma içi ve firmalar arasındaki akış, paketleme, etiketleme, depolama ya da Logo kullanımına dair standartları gözlemlemek mümkün olacaktır.

OCS (ORGANİC CONTENT STANDART ) Belgesi ulusal düzeyde ya da evrensel düzeyde akreditasyon sahibi olan belgelendirme kuruluşlarınca temin edilebilir. Bu kuruluşlar söz konusu süreç içinde organik materyali kapsamlı şekilde değerlendirir ve bunu şeffaf bir biçimde aktarır.  Organik ham madde oranını belirleme noktasında üç ayrı Modülden yararlanılır. Bunlar %100 Organik, %95 Organik ve %5-95 Organik biçimindedir.

OCS (ORGANİC CONTENT STANDART ) hammaddenin arazide sertifikasyonunu kapsamamaktadır. OCS 100 etiketlemesi için nihai üründe minimum 95% doğal elyaf bulunması gereklidir. ORGANİC BLENDED etiketlemesi için nihai ürün 5%-95% arası doğal elyaf içermek zorundadır. Bu standart ile sadece 1 konu başlığında denetime girilir; Akredite üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından ürünlerde organik materyal içerik iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bağımsız değerlendirme ve doğrulamasına izin verir. Kurumlar arası bir araç olarak CONTENT STANDART firmaların aldığı ürünlerin gerçekten organik materyal içerip içermediğini doğrulamak için kullanılabilir.

Organik içerik standartları hedeflenen kullanıcıları; işleyiciler, üreticiler, markalar ve perakendeciler, tüccarlar, sertifikasyon kuruluşları ve organik girişimleri destekleyen organizasyonlardır.

İşletmenizi OCS standartlarına hazır hale getirmek için iletişim kanallarımızdan bize ulaşın, uzman danışman ve denetçi, kadromuzla kısa sürede sertifika sürecinizi tamamlayalım. 

p: +90 850 255 18 87

info@turkuazgozetim.com

WhatsApp Nasıl Yardımcı Olabilirim?