İş Yeri Hekimi – TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

İş Yeri Hekimi

İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLERİ

İşyerlerinde sağlığa zararlı riskleri tanımlamak ve değerlendirmek,

Birden fazla madde veya etkene aynı anda maruz kalınması durumunda, ortaya çıkabilecek sağlık tehlikelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında değerlendirmek,

Sağlık sorunları nedeniyle işe gelememe ve işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek,

Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince işçilerin periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla yapmak,

İşçilerin işe girişlerinde sağlık muayenelerini yaparak işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu hazırlamak

İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, eğitim kurumları tarafından düzenlenen işyeri hekimliği eğitim programlarına katılmak ve eğitim sonunda Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavda başarılı olmak zorundadır.

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az 30 dakika,

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az 60 dakika,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az 90 dakika.

KİMLER İŞYERİ HEKİMİ OLABİLİR?

Tıp fakültesinden mezun olup iş sağlığı ve güvenliği konusunda 5 yıldan daha uzun süreli hizmet vermiş, iş yeri hekimliği kurslarına katılarak başarı göstermeleri halinde işyeri hekimi olabilir.

İŞYERİ HEKİMİNİN VERMESİ GEREKEN EĞİTİMLER: hastalıklardan korunma yolları, tütün ürünlerinin zararları, ilk yardım, meslek hastalıkları, biyolojik ve PSİKOSOSYAL etmenler gibi önemli hususlarda çalışanlara eğitim vermekle yükümlüdür

İş Kanunu’nun 81. maddesi gereği, 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde “İş Yeri Hekimi” çalıştırılması zorunludur.

Turkuaz Ekibi olarak çözüm ortaklarımız ile birlikte iş sağlığı ve güveliği yasasını esas alarak hizmet vermekteyiz.

WhatsApp Nasıl Yardımcı Olabilirim?