İş Güvenliği Uzmanı – TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

İş Güvenliği Uzmanı

Turkuaz kadrosunda bulunan gerek mesleki mühendislik branşları gerekse de iş güvenliği alanında tecrübeli A,B,C sınıfı uzman kadrosuyla iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında belirgin bir fark yaratmaktadır.Ayrıca bu konuda eğitim kurumu olma avantajını da kullanarak kadrosunda bulunan çalışma arkadaşlarını düzenli olarak mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine de tabi tutarak bu birikimi sizlerin yanına iş yerlerinize taşımayı amaçlamıştır

Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş güvenliği uzmanlarımız 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve  29/12/2012 tarihinde yürürlüğe giren iş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş güvenliği uzmanlarının yapacağı çalışmalar ;

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

Şeklinde sıralanabilir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) nedir?

İşin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden dolayı sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunması için yapılan sistemli aynı zamanda da bilimsel çalışmalardır. Sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanları çalıştıkları ortamdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumaktır.

Üretimin devamlılığı, verimliliğin artması için geliştirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği için belli başlı kurallar vardır. İş güvenliğinin çalışma alanı tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların ortadan kaldırılmasını amaçlar nitelikte olmalıdır. Kazalar %88 tehlikeli davranışlardan %10 u tehlike arz eden durumlardan %2 si ise kaçınılmaz sebeplerden kaynaklanmaktadır. Zararlar önceden kestirilemez ancak baştan önlem alınabilir. İş sağlığı ve işi güvenliği konusunda formen (ustabaşı) dediğimiz ilk kademe yöneticileri çok önemlidir. Üst düzey yöneticilerde iş güvenliği çalışmalarına ortak olarak sorumluluk almalıdır. İş güvenliği çalışmalarına insani duygular yön vermelidir.

İş güvenliği tedbirlerinin, üretimin artması masrafların azalması ve maliyetin düşmesine yardımcı olduğu da unutulmamalıdır. 6331 kabul tarihi 20 /06 /2012 kanunda aynı bırakılan değiştirilmeyen 4857 sayılı iş yasasının 77. Maddesi ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik ile çalışanlara verilecek eğitimlerin kanunları ve eğitimin kimlere verileceği belirlenmiştir.

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

 • Kuruluş amacı, yapısı, çalışanlar
 • İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmesi
 • Sertifika sınıfları, Eğitim ve sınav, görev alanları
 • İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin yetki ve sorumlulukları
 • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik
 • İSG hizmetlerinin işyeri dışından alınması

Günümüzde İSG ile ilgili Ulusal Kuruluşlar

 • Meslek Odaları
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • İşçi ve İşveren Sendikaları

İş sağlığından detaylıca bahsetmişken iş güvenliği konusuna da değinelim. İş sağlığı ve iş güvenliği birbiriyle ilintili fakat farklıdır.

İş güvenliği ise çalışanların işte karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için getirilmiş yükümlülüklere ait teknik kurallarının bütününü anlatır. İş güvenliği daha çok işçinin yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılmasını hedef alır

WhatsApp Nasıl Yardımcı Olabilirim?