İşe Giriş Muayeneleri
  • Danışma Hattı
  • +90 850 255 1 887

İşe Giriş Muayeneleri

TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

İşe Giriş Muayeneleri

İşe Giriş Muayeneleri

İşe giriş muayeneleri; isin riskleri göz önünde bulundurularak, çalışanların sağlık durumunun ise uygun olup olmadığının tespiti çalışmasıdır.

Bu muayeneden amaç, kişinin niteliklerine uygun olan bir ise yerleştirilmesidir.  İşe giriş muayenesi ile, ise başvuran kişiler tıbbi yönden değerlendirmelerden geçirilmektedirler. Kişilerin psikososyal-fizyolojik özellikleri değerlendirilmektedir.

Aşağıda belirtilen raporlar İş yeri hekimleri tarafından her hizmet verilen firmalarda mutlaka yapılmalıdır.

İşe giriş sağlık raporları /Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilir raporu,

Periyodik sağlık raporları,

Kontrol muayene raporları(izin, rapor dönüşü ve iş değişikliklerinde yapılan muayeneler)

Aşağıda belirtilen özel işçi gruplarının sağlık gözetimi ve muayeneleri yapılarak İşe uygunluk sağlık raporlarının düzenlenmesi:

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar

Gelişme çağında çocuk ve genç işçiler (15-18 yaş grubu)

Kadın işçiler gurubu

Tedavi görüp işe tekrar başlayan bağımlılar (alkol ve madde bağımlıları)

Eski hükümlüler

İşe ara veren işçiler

Bedensel, zihinsel,ruhsal engelliler

Her yerde çalıştırılması uygun olmayan risk grupları

Yer (iş) değişikliği yapılacak işçiler

Ek ve tamamlayıcı muayeneler

Yukarıda yapılması gereken işe giriş muayeneleri TURKUAZ ‘ın  İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimleri tarafından koordineli olarak en iyi şekilde yapılmaktadır. İntegral Kalite olarak işe giriş muayenelerini en iyi şekilde yaparak hizmet verdiğimiz kuruluşlara yardımcı olmaktayız.


Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2021 Turkuaz Gözetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Tüm hakları saklıdır.|Tasarım ve Uygulama Ajans Penna Tarafından Yapılmıştır.