GOTS ( GLOBAL ORGANİC TEXTİLE STANDART) – TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

GOTS ( GLOBAL ORGANİC TEXTİLE STANDART)

GOTS (Global Organik Tekstil Standardı) Nedir?

Tüketicide yeterli güveni sağlayabilmek için, ham maddenin hasadından başlayarak, çevre ve sosyal sorumluluğu olan üretimden etiketlemeye kadar olan süreçte, tekstil ürünlerinin organik statüsünün garanti altına alınabilmesi amacıyla, dünya çapında tanınabilir gereklilikleri belirlemek için, (GOTS) Standard oluşturma konusunda yetkinliği olan uluslar arası firmalar tarafından geliştirilmiştir.

GOTS sertifikasyonu ile işletmeler organik liflerden üretmiş oldukları tekstil ürünlerini bütün önemli pazarlara sunabilmeyi sağlar.

STANDARD

Global Organik Tekstil Standardı (GOTS) organik liflerden yapılan tekstil ürünleri için dünya çapında en önemli işleme standardıdır. Organik tekstil zincirinin bütün aşamalarında çok yüksek kıstaslar belirlemekle birlikte ayrıca sosyal sorumlulukla ilgili gerekliliklere de uyum talep eder.

SERTiFiKASYON

Üretim alanlarının, işletmelerin ve ticaretini yapan kuruluşların denetimi ve sertifikasyonu, GOTS izleme sistemi temellerine dayalı olarak akredite edilen bağımsız kuruluşlarca sağlanmaktadır. Bu durum GOTS sertifikası almış tekstil ürünlerinin güvencesidir.

LiSANS & ETiKETLEME

GOTS sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla, sertifikalandırılmış olan kuruluşun GOTS programına dahil olduğunu gösterecek, standardın kullanılması ve üretmiş olduğu GOTS ürünleri üzerinde GOTS logosunun kullanılmasını da içeren bir lisansa sahip olması gerekir. Buna istinaden talep edilen lisans ücreti ve ilgili detay bilgiler “Lisans & Etiketleme Rehberi”nde tanımlanmıştır.

HALKA AÇIK VERiTABANI

GOTS Halka Açık Veritabanı kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda, tedarik zincirinde GOTS sertifikası almış kuruluşlar, bulundukları yer, üretim alanları ve GOTS sertifikası almış ürünleriyle ilgili bilgileri araştırabilmeleri için pratik bir araçtır.

WhatsApp Nasıl Yardımcı Olabilirim?