Disney & Fama Denetimleri
 • Danışma Hattı
 • +90 850 255 1 887

Disney & Fama Denetimleri

TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Disney & Fama Denetimleri

Disney & Fama Denetimleri

DİSNEY& FAMA BELGESİ

Lisans Sahipleri ve Tedarikçiler, Disney markalı ürünlerin güvenli, kucaklayıcı ve saygı dolu iş yerlerinde üretilmesinin sağlanmasında çok önemli rol oynar.

Lisans Sahipleri ve Tedarikçilerin aşağıdaki ILS Programı zorunluluklarına uymaları gerekir. Disney, Disney markalı ürünlerin üretimiyle ilgili tüm Tesislerin, Minimum Uyumluluk Standardı olarak anılan Tüzükle en azından zorunlu düzeyde uyumluluk sağlamalarını ve bunu sürdürmelerini talep eder. Minimum Uyumluluk Standardını karşılamak için bir Tesisin Disney Tedarikçi Kurallarının hiçbirinde ihlaller bulunmadığını ortaya koyması gerekir.

Disney müşterisi kendi marka ürünlerinin üretildiği her bir tesisin güvenli ve kurumsal bir işyerleri haline gelmesi için Uluslararası Çalışma Şartları Programını (ILS) hazırlamış ve bu doğrultuda lisans sahiplerini ve tedarikçilerini ILS Programı zorunluluklarına uymaktan sorumlu tutan bir denetim türüdür.

DİSNEY LİSANS BELGESİ

Disney müşterisinin markasına ait ürünleri üretmek ve ticari anlaşmalar sağlamak için gerekli gördüğü yeterliliğe sahip olduğunuzun FAMA denetimlerinde kayıt altına alınması ile bu lisansa sahip olarak ticari faaliyet gerçekleştirebilirsiniz.

DİSNEY& FAMADENETİMLERİ bildirilmesi gereken her Tesis için FAMA Başvurusu gönderilmesini ister. 

FAMA Başvurusu, Disney markalı ürünler üretmeyi planladığınız Tesisin adını ve yerini tanımlar. Disney markalı ürünler üretmek için kullanmayı düşündüğünüz her Tesis için Disney& FAMA Başvurusu göndermeniz gerekir ve Lisans Sahipleri ve Tedarikçilerin, Tesislerin, yetkisiz nakliyecilerin kimlikleri ve FAMA Başvurusunda yer alan diğer bilgiler dâhil olmak üzere bilgi verebilir. 

DİSNEY& FAMA DENETİMLERİ kuruluşlarca sağlanan hizmetler Disney onaylı değildir ve bunların veya başka Sosyal Uygunluk denetimi sağladığı hizmetler Tesisin Disney markalı ürün üretme yetkisini sağlayacağı veya koruyacağı konusunda size garanti veremez.

DİSNEY& FAMA DENETİMLERİ esnasında Lisans Sahibi veya Tedarikçiye üretim için bir Tesisi kullanma yetkisi verilmişse, Disney, Lisans Sahibi veya Tedarikçiye imzalı bir FAMA sunar. Disney'den imzalı FAMA gelmeden Disney markalı ürünlerin üretimine başlamayın. Disney markalı ürün bu veya başka bir zorunluluğu ihlal ederek üretildiği takdirde, Lisans Sahibi veya Tedarikçinin, tüm maliyet ve masraflar kendisine ait olmak üzere, bu ürünleri satmaması veya dağıtmaması ve/veya böyle ürünleri Disney'in yönlendireceği doğrultuda imha etmesi veya bağışlaması gerekmektedir. Lisans Sahipleri ve Tedarikçiler, Yasaklı Kaynak Kullanım Ülkelerinde yer alan Tesisleri kullanamaz veya bu ülkelerde üretilen veya bu ülkelerden kaynak sağlanan öğeler için Disney fikri mülkiyeti uygulayamaz veya uygulanmasına izin veremez.

 Fama denetimlerinde istenen kriterler şu şekildedir;

Personel kayıtları

 • İşe devam kayıtları,
 • Maaş bordroları,
 • Aylık hesap pusulaları,
 • Son aya ait bildirgeler,
 • İş Sözleşmeleri,
 • Yıllık İzin Kayıtları,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıtları

 • Bina Yerleşim Planları,
 • Tahliye Planı,
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
 • İtfaiye Raporu,
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanım izin belgesi,
 • Yangın Söndürme Tüpü ve Dolapların Sayısı,
 • Yangın Söndürme Tüpü ve Dolaplarının Kontrol Listesi,
 • Yangın Söndürme Eğitim Kayıtları,
 • Acil Durum Tahliye Tatbikat Kayıtları,
 • Çalışan Temsilcisi Seçim Tutanakları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Tutanakları,
 • İş Güvenliği Uzman Sözleşmesi,
 • İşyeri Hekim Sözleşmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi,
 • Tüm Çalışanların Periyodik Sağlık Muayene Raporları,
 • İlkyardım Eğitim Sertifikaları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kayıtları,
 • Hijyen Sertifikası,
 • İş Kazası Kayıtları Asansör,
 • Caraskal, Vinç, Jeneratör, Buhar Kazanı, Kompresör, Motopompa, Forklift gibi araçların Periyodik Muayene raporları,
 • Kazancı belgesi,
 • Forklift operatör belgesi,
 • İşletmenin elektrik sistemi topraklama ölçümü,
 • İç elektrik tesisat uygunluk raporu,
 • Kullanılan kimyasalların listesi,
 • MSDS formları,
 • İşletmede bulunan bölümler için İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ (Gürültü, toz, aydınlatma, sıcaklık ve kimyasal vb.)
 • İçme Suyu Analizi

Çevre İle İlgili Kayıtlar

 • İşyerine ait çevre izin belgesi,
 • Çed kapsam dışı raporu,
 • Çevre koruma belgeleri (Baca gazı emisyon raporu, atık su analizi, atık su deşarj izni, katı atık sözleşmeleri),
 • Atık beyanları ve ulusal atık taşıma formları,

Diğer Kayıtlar

 • İş alım ve çıkış Prosedürü,
 • Geçmiş denetim kayıtları,
 • İç ve dış fason tedarikçi firma listeleri,
 • Güvenlik görevlisi çalışanın iş sözleşmesi,
 • Üretim kayıtları,
 • İş giriş-çıkış kayıtları (turn over),
 • Müşteri listesi,
 • Dilek şikayet kayıtları,
 • Disiplin Prosedürü ve Kayıtları,
 • Müşteri Listesi,
 • Diğer Prosedür ve Politikalar Müşteri Listesi,
 • İş akış şeması,
 • Organizasyon şeması,

Bu kriterler incelenerek işletmedeki standartların yakalanıp yakalanamadığı tespit edilir ve bu tespit edilen sonuçlar kayıt altına alınır. Olumlu sonuçlanan denetimler ile ticari faaliyetlere geçilebilir.

Bu kriterlerin tamamlanması, eksiklerin tespiti gibi konularda deneyimli kadromuz ile firmalarımıza danışmanlık hizmet vermekteyiz.


Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2021 Turkuaz Gözetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Tüm hakları saklıdır.|Tasarım ve Uygulama Ajans Penna Tarafından Yapılmıştır.