Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD) Hizmetleri
 • Danışma Hattı
 • +90 850 255 1 887

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD) Hizmetleri

TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD) Hizmetleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD) Hizmetleri

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, tehlikeli maddeleri ambalajlama, doldurma, boşaltma ve karayoluyla nakletme sırasında çevre ve insan güvenliğini korumak için gereken önlemlerin alınmasını sağlar. ; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyetlerde yer alacak, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının sorumluluk, yükümlülük ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD) Hizmetleri kuruluşlarının nitelikleri, görevleri, çalışma usul ve esasları, yetki belge başvurularının yapılması, değerlendirilmesi, denetlenmesi, yetki belgelerinin verilmesi, iptali ile bu kuruluşlar ve işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını kapsar.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti, 4857 sayılı İş Kanunu’na ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında meslek koduyla çalışanlar tarafından verilir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilir. 2010 yılında Türkiye, Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması yolunda en önemli adımlardan birini gerçekleştirerek taraf yani üye ülke konumuna gelmiştir.

2011 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD) Hizmetleri verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır. TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’YE karşı sorumludur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD) Hizmetleri şu şekilde sıralanabilir,

TMFB Alım Süreci Sistem Kurulumu (9 ay – 12 ay) – analiz – uygulama – standartlaşma – eğitim (1 Gün Genel Farkındalık/30 Kişi) Aylık TMGD Hizmeti Eğitim (Genel Farkındalık / Göreve Yönelik / Yükleme Güvenliği) İşletme Faaliyetine Göre Özel Hizmet Danışmanlığı – Ambalaj, Tank Tasarım ve Tip Tehlikeli Madde Faaliyet / Güvenlik Danışmanı Denetçiliğidir.

TMGD HİZMETLERİMİZ NELERDİR ?

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görevlendirilmesi
 • Genel Farkındalık, Göreve Yönelik Eğitim ve Emniyet Eğitimleri
 • İşletmelere Özgü Dokümantasyon
 • Aylık Düzenli Saha Ziyaretleri
 • Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürleri
 • Ulusal ve Uluslar Arası Mevzuat Takibi
 • Tehlikeli Madde Rehberi Hazırlanması
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri
 • Kaza Raporu İşlemleri
 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi
 • TMGD/TMFB Muafiyet Raporunun Hazırlanması
 • Taşımacılık İşleminde Zorunlu Olan Etiket, Levha, Turuncu Plaka ve Teçhizat Temini
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime  geçebilirsiniz.


Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2021 Turkuaz Gözetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Tüm hakları saklıdır.|Tasarım ve Uygulama Ajans Penna Tarafından Yapılmıştır.