Global Recycled Standard (GRS)
  • Danışma Hattı
  • +90 850 255 1 887

Global Recycled Standard (GRS)

TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Global Recycled Standard (GRS)

Global Recycled Standard (GRS)

GLOBAL RECYCLED STANDART (GRS) NEDİR?

 

GLOBAL RECYCLED STANDART (GRS) 2008 yılında Control UNİON tarafından geliştirilmiş olup daha sonra 2011 yılında TEXTİLE EXCHANGE’E devredilmiştir. Standart, geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az %20 geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta kâğıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere çok geniştir. (Yalnızca en az %50 geri dönüşüm içeriği olan ürünler, ürüne özgü GRS etiketlemeye hak kazanır.) Standardın, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimi başta olmak üzere Kriterleri mevcuttur. GLOBAL RECYCLED geri dönüşüm içeriği, gözetim zinciri, sosyal ve çevresel uygulamaların üçüncü taraf sertifikalandırılması için gereksinimler ve kimyasal kısıtlamaları belirleyen, uluslararası, gönüllük esasına dayanan, tam bir ürün standardıdır. 

GLOBAL RECYCLED STANDART(GRS)  amaçları, doğru içerik beyanı, iyi çalışma koşulları ve zararlı çevresel ve kimyasal etkilerin en aza indirgenmesini sağlayacak gereksinimleri tanımlamaktır. GRSiçin Materyal Toplama ve Materyal Konsantrasyon işlemlerinin sertifikalandırılması gerekli değildir. Ancak bu standardın hedefleriyle tutarlı bir dizi şartın yerine getirildiğinin beyan edilmesi mecburi olup Sertifikasyon Kurumu tarafından rastgele bir şekilde denetlenmenin kabul edilmesi gereklidir. Global Geri Dönüşüm Standardı, en az %20’si geri dönüştürülmüş malzeme içeren her üründe kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Geri dönüşüm aşamasından başlayarak nihai satış sertifikasına kadar üretimin her aşamasının belgelendirilmesi gerekmektedir. GLOBAL RECYCLED amacı ürünlerde dönüştürülmüş materyal kullanımını arttırmak ve üretim sürecinin sebep olduğu zararı elimine etmek/azaltmaktır. 

 

GLOBAL RECYCLED STANDART (GRS)  için akredite içeriği şu şekildedir,

Tekstil ürünlerindeki dönüştürülmüş elyaf 

Metal ürünlerdeki dönüştürülmüş metal 

Kâğıt ürünlerdeki dönüştürülmüş kâğıt 

Plastik ürünlerdeki dönüştürülmüş plastik sonrası GRS BELGESİ için başvuru yapılabilir.

İlk GRS Sertifikası alabilmek için denetim hazırlık aşamaları

İlk denetimden önce aşağıdaki belgeler müteşebbise sağlanır:

GRS Standardıyla ilgili kısa bilgilendirme

Standard ve uygulama el kılavuzu

Belge CHECKLİSTİ

Denetleme CHECKLİSTİ tedarikçi listesi ve alt şirketleri içeren denetim raporu

Tekrar değerlendirmenin tamamlanmasını müteakiben denetim içeriğini gösteren bir rapor hazırlanır. Uygunsuz durumların tespitinden sonra TE etiketli bir sertifika tanzim edilir.


Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2021 Turkuaz Gözetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Tüm hakları saklıdır.|Tasarım ve Uygulama Ajans Penna Tarafından Yapılmıştır.