Gıda Danışmanlığı
  • Danışma Hattı
  • +90 850 255 1 887

Gıda Danışmanlığı

TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Gıda Danışmanlığı

Gıda Danışmanlığı

Gıda danışmanlığı hizmetlerimiz; işletmenize özel olarak hazırlanan gıda hijyeni, hijyen denetimleri, personel hijyen eğitimleri ile teknik ve yasal konuları kapsar.

Gıda danışmanlığı hizmeti kapsamında;

  • Teknik ve yasal konular,
  • Personel hijyen eğitimleri,
  • Hijyen denetimleri (planlı, plansız),
  • Hijyenik üretim alanı-ekipman tasarımı,
  • Altyapı ve ön gereksinim analizi,
  • Tehlike ve risk analizi,

Konularını temel alarak işletmenizin yapısına ve ihtiyacına uygun işletmenizdeki tüm süreçlerde; hammaddenin temininden üretilen ürünün son tüketiciye ulaşmasına kadar (tarladan çatala) geçen tüm aşamalarda güvenilir gıdalar üretmeniz için farklı bileşenleri zenginleştirerek işletmeniz için tam gıda güvenliği sağlarız.

Gıda danışmalığı nasıl yapılır?

Gıda danışmanlık gıda üretimi yapan firmalarda işletme ve ilgili (kalite, ar-ge, teknik bölüm, planlama satın alma) bölümlerin organizasyon tayini çalışmalarında bulunmak, görev tanımlarının belirlenmesi, hazırlanması, çalışma ve çalıştırma talimatlarının belirlenmesi ve hazırlanması (ISO-HACCP çerçevesinde) süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilir. Tüm gıda üretimi yapan fabrikalarda kendi Branşlarında eğitimli mühendisler, teknisyenler çalışmaktadır. Günlük iş planlarında ancak, üretilen ürünlerle ilgili iş akışını yönlendirmekte ve kalite standartlarına uygunluğunu sağlamaktadırlar. Ülkemiz gıda mevzuatının esasını oluşturan ve 05.6.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi GAZETE’DE yayımlanarak yürürlüğe giren, “Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 5179 Sayılı Kanun” yukarıda belirtilen prensipleri içermesi nedeniyle, sağlam bir mevzuat altyapısını oluşturmaktadır. Ancak söz konusu yasal düzenlemenin olumlu sonuçlarına ulaşabilmek için, bundan sonraki aşamada ülkemiz kaynaklarını harekete geçirerek dünya ülkeleriyle “gıda güvenliği” alanında rekabet etmesini sağlayacak bir idari yapının da en kısa sürede oluşturulması gerekmektedir. Yürürlüğe konan yasanın âmir hükmüne göre, ülkemizdeki gıdaya ilişkin hizmetlerde Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tek yetkili kamu birimi hâline gelmiştir. Gıda danışmanlığı öncelikli olarak tüketiciyi korumak ve sektörde haksız rekabeti önlemek amacıyla uygulamaya konan kanun, yönetmelik ve tebliğlerden oluşan bir bütünü benimser. Bazı durumlarda ülkemizde ‘Tüzükler’ de Kanunların uygulamasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenebilmektedir. Gıda mevzuatı devlet tarafından gıda sektörü ile tüketicilerin faaliyetlerini düzenlemek ve gerektiğinde bu ilke ve Kriterlere aykırı davranışları önlemek amacıyla uygulamaya konmaktadır. Gıda danışmanlığı genel anlamda, gıda maddeleri ile üretildiği ve satıldığı işyerlerinin hâl, bileşim ve niteliklerinin belirlendiği hukuk kurallarını dikkate alarak uygular. Spesifik anlamda sektörde yer alan gıda üretimi ve ticaretiyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin uymaları zorunlu kurallar ile gıda maddelerinin taşıması gereken Hijyen ve kalite Kriterlerini özümseyen danışmanlık hizmetidir. Aykırı durumlarda uygulanması gereken cezai yaptırımları ve bunları uygulayıcı birimleri tanımlaması nedeniyle, kamu hukukunun çeşitli prensiplerini içeren karma hukuk sistemine sahiptir. Gıda danışmanlığı kapsamında Teknik ve Hijyenik şartlara uygun olması gerekiyor, örneğin şeker fabrikaları, süt ve süt ürünleri, kesimhaneler, balık unu ve balık yağı üretim tesisleri hepsi 1. sınıfa dâhildir. 1.sınıflar belediyece denetlenmez. Belediye denetleme yaparken çevre sağlık ve tarım ilçeden görevliler gelir, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı var mı diye bakarlar.

İşletmeniz için en uygun, en doğru ve en ekonomik çözüm için bizi arayın.


Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2021 Turkuaz Gözetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Tüm hakları saklıdır.|Tasarım ve Uygulama Ajans Penna Tarafından Yapılmıştır.