Dış Ticaret
  • Danışma Hattı
  • +90 850 255 1 887

Dış Ticaret

TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Dış Ticaret

Dış Ticaret

DIŞ TİCARET İTHALAT DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Ülkeler; mal, hizmet ve teknoloji alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla birbirleriyle temas etmektedirler. İhtiyaç fazlası satılmakta, gereksinim duyulanlar satın alınmaktadır. Bir ülkenin başka bir ülkeden mal satın alması “ithalat”, başka bir ülkeye mal satması “ihracat” olarak adlandırılmaktadır. Ülkeler arasındaki ticari amaçlı mal ve hizmet alış-verişinin tamamı “dış ticaret” olarak adlandırılır. Mal ithal ve ihracı dışında tutulan hizmet ithal ve ihracı, “görünmeyen kalemler” ; ülkeler arası para hareketleri de “Sermaye Hareketleri” olarak adlandırılır. İhracat ve ithalatın parasal büyüklükleri arasındaki farkın diğer bir ifade ile “ticaret dengesinin” ülkenin lehine olması o ülkenin ekonomik açıdan güçlü olması demektir. Ticareti, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. 

DIŞ TİCARET İTHALAT DANIŞMANLIĞI malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgili destek sunar. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ülkelerde ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Yurt dışında üretilen malların, ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde yurda sokulması ve kambiyo mevzuatına göre bedelinin ödenmesi işlemlerinin bütünü konusunda DIŞ TİCARET İTHALAT DANIŞMANLIĞI bilgi ve hizmet sağlar.  Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ithalat yapabilir. İthalatçı olmak için; İthalat işleminin gerçekleşebilmesi için malı satın alacak ve bu işlemleri gerçekleştirecek vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC Kimlik numarası yeterlidir) İlk defa ithalat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne kayıt olunması şarttır. Kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir. Ticaret yapmak isteyen kişiler, ithalat mevzuatımıza göre, gerekli belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvuru yaparak ithalatı gerçekleştirebilirler. Türkiye’nin gümrük birliğine girmesiyle birlikte eskiden var olan ithalatçı belgesi sahibi olma zorunluluğu yürürlükten kaldırılmıştır, şu an itibariyle ithalatçı olmak isteyen herkes, DIŞ TİCARET İTHALAT DANIŞMANLIĞI aracılığı ile tacir sıfatını kazanmış olmak kaydıyla ithalat konularında bilgi alabilir işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Dış Ticarette İhracat nasıl yapılır? 

Dış Ticarette İhracat nasıl yapılır sorusunun cevabı bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satılacak bir ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. 

Dış Ticaret İhracat Danışmanlığıihracat en geniş anlamıyla, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi konusunda yardımcı olur. Dış ticarette, yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik Türklere yapılan mal satışlarını ve söz konusu malların bu amaçla yurt dışına gönderilmesini, finansal durum, dil bilmeme, üretim yetersizliği, pazarlama eksikliği gibi durumlar ihracat yapmak için birer engel değildir. İhracatın ne olduğu, ya da nasıl para kazandırdığı konusunda Dış Ticaret İhracat Danışmanlığı bilgilendirme yapabilir, girişimci ruhunuz tıpkı ilk başladığınız günkü gibi canlıysa, işinize profesyonel bir bakışınız varsa, bu gibi durumlar konusunda da size bilgi ve hizmet sunar. İhracatı yapamamak gibi bir durum söz konusu değildir. İhracat, mevcut yaptığınız ticaretin sadece bir başka türüdür.

İhracatçının sorumlulukları; Satıcı sözleşme şartları uyarınca malları hazırlar. Alıcının isteği üzerine tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmak üzere; alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri ve benzeri idari ve ticari belgeleri almasında yardımcı olur. Mallar belirlenen limanda, belirlenen tarihte alıcının daha önce belirlediği geminin yanına getirmekle teslim işlemini tamamlar. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Alıcının isteği üzerine; masraflar alıcıya ait olmak üzere yükleme belgesinin düzenlenmesini sağlar, varış limanında malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir ve gecikmeksizin gerekli bildirimlerde bulunur. İhracat gümrük işlemlerini yapar. İthalat ve ihracat işlemleri, her ülkenin kendi mevzuatına göre farklılık göstermektedir. 

Dış Ticaret İhracat Danışmanlığı hizmetleri doğrultusunda söz konusu işlem eğer yurtdışından ülkemize yapılacak ihracat ise, ülkemizde bu ürünün ithalinde gerekecek Prosedüre uygun belge ve yükleme bilgilerine ihtiyaç olacaktır. Eğer Türkiye’den bir ihracat yapılıyorsa o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler belirlenmelidir.  


Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2021 Turkuaz Gözetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Tüm hakları saklıdır.|Tasarım ve Uygulama Ajans Penna Tarafından Yapılmıştır.