BRC/IFS Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

BRC/IFS Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

BRC Belgesi Nedir  IFS Belgesi Nedir ISO 22000 Belgesi Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Dünyada bütün ülkelerin kabul ettiği Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili ana standart ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ve ISO 22000 Belgesidir.

Fakat bazı ülkeler kendi iç standartlarını oluşturmuş ve bazı spesifik şartlar getirerek Gıda Güvenliği anlamında yeni şartlar ortaya koymaktadır. Bu standartların başında BRC Belgesi EFSİS veya IFS Belgesi gelmektedir.

BRC Belgesi : BRC İngiliz Perakendeciler Birliğinin kısaltılması ile tanımlanan ve İngiliz Perakendeciler Birliğinin oluşturmuş olduğu Gıda Güvenliği Standartlarının uygulanması sonucu verilen belgeye BRC Belgesi denir.

BRC Belgesi iki çeşittir:

  • İngiliz Perakendeciler Birliğinin Gıda Tedarikçileri için geliştirdiği standartlarda verilen belgeye BRC Food belgesi 
  • İngiliz Perakendeciler Birliğinin (BRC) yine İngiliz Ambalajlar Birliği veya Enstitüsü (IOP) ile birlikte Gıda Ambalajları ile ilgili oluşturduğu standartlara verilen diğer BRC Belgesinede BRC IOP Belgesi

IFS Belgesi : IFS (International Food Standard) Uluslar arası Gıda Standartlarının kısaltılması olarak tanımlanır.  Alman Perakendeciler Birliğinin ortaya koyduğu daha sonra Fransız Perakendeciler Birliğinin de katkıları ile oluşturulmuş Gıda Üreticileri ve Tedarikçileri ile ilgili Gıda Güvenliği Yönetim Standartlarına verilen belgeye IFS Belgesi denir.

Neden BRC/IFS ?

Gıda uzmanlığı  Sağlık ve Güvenlik ve Çevre uygunluğunun yüksek standartlarını karşılamak için gıda tedarik zincirindeki her oyuncuya yardım edebilir.  Bu küresel mevcudiyet, müşterilerimizin yüksek kalitede denelim imkanı sağlayan derinlemesine yerel deneyimden kazanılan bilgiyle (dil, kültür, kanunlar, gelenekler, vs. birleştirilmiş uluslararası uzmanlık çifte avantajından faydalanabilecekleri anlamına gelmektedir Küresel tanınırlığın markası “Turkuaz Gözetimi” markası kuruluşunuzun mükemmeliyet, sürdürülebilirlik ve güvenilirliğe dair sürekli taahhüdünüzün küresel olarak tanınan bir sembolüdür.

Gıda güvenliği için talep büyüyor. Tüketiciler ve yetkililer tüketilen gıdaların yüksek seviyede kalite ve güvenlik sunmaları konusunda artan taleplerde bulunuyorlar. Bir problem ortaya çıkması durumunda hatanın kaynağının çabucak bulunması ve problemin düzeltilmesi gerekiyor. Talepler normalde önce perakende ticaretine yöneltilirler ancak şimdi gıda üreticilerini ,hammadde tedarikçilerini ve lojistik aşamalarını içerecek şekilde tüm gıda zincirine yayılıyor.

BRC ve IFS nedir? Bu tür gıda kalitesi ve güvenlik standartları perakande ticaret grupları tarafından yayınlanmakladır. Gıda ürünlerini bu perakendecilere sunmayı isteyen her firmanın gereken standartları karşılaması gerekmektedir. Perakendeciler bağımsız bir üçüncü taraf değerlendirme kurumunun aday tedarikçi kalite ve gıda güvenlik sistemini onaylamasını istiyorlar.

Gıda uzmanlığı Turkuaz Belgelendirme Kalite Sağlık ve Güvenlik ve Çevre uygunluğunun yüksek standartlarını karşılamak için gıda tedarik zincirindeki her oyuncuya yardım edebilir.

Neyi kapsarlar?

BRC (British Retaİl Consortium). Bu standart BRC. ingiliz supermarket zincirleri birliği tarafından yayınlanmıştır, gıda kalitesi ve güvenliğini sağlamak için dokümante edilmiş onayı gerekli kılar. Perakendeciler arasında Asda. Tesco ve Sainsbury’s yer alır. – IFS (International Food Standard), Bu gıda kalitesi ve güvenliği standardı Alman supermarket zincirleri birliği HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) tarafından yayınlanmıştır. Bu standart. Fransız muadili FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de (a Distribution) taralından uyarlanmıştır. Perakendeciler arasında Aidi. Lidl ve Metro vardır.

BRC ve IFS arasındaki ana farklılıklar nelerdir?

Her İki standart ta perakendecilerin tedarikçilerini hedef alır. Amaçlan aynıdır ancak hedefe ulaşmanın yolları farklıdır. Her denetimin temeli oldukça benzerdir ancak kriterleri ve seviyeleri farkeder. Bir puanlama ve sınırlama sistemi IFS için mevcuttur ama BRC için yoktur. Bu benzerlikler bir üçüncü tarafın birleştirilmiş denetim yapmasına imkan verir. Ancak gereken raporlar cok farklıdır, her İki standardın raporlamasında da muhtemel zaman tasarrufu yoktur. BRC ve IFS arasındaki %15’ten 20ye kadarki farkın kültürel farklılıklardan geldiği düşünülebilir. Örneğin. 28 gün içinde düzeltileceğine dair objektif kanıt sunduğu takdirde BRC majör uygunsuzluğu olan bir tedarikçinin belgelendirilmesi ne izin verecektir. Diğer taraflan, IFS tek bir majör uygunsuzluk varsa belgenin verilmesine asla izin vermeyecektir

WhatsApp Nasıl Yardımcı Olabilirim?